SÖPA Mezunu Öğretmen Dernekleri Eğitim Bakanı’na talepleri iletti

Batı Trakya’daki azınlık ilkokullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin iki derneği Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’na mektup gönderdi.

Azınlık eğitimi ve öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili taleplerin yer aldığı mektupta, resmileştirilmesi planlanan Selanik Üniversitesi bünyesindeki Azınlık Eğitimi Bölümü hakkında talepler de yer aldı. Rodop – Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği ile İskeçe İli SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği başkanları tarafından gönderilen mektupta, Azınlık Eğitimi Bölümü’ne girecek öğrencilerin Yunanca’nın yanı sıra Türkçe’yi çok iyi öğrenmeleri gerektiğini belirterek, sözkonusu bölüme gerekli kadronun ayrılmasını, Türk dili ve edebiyatı kürsüsü ile İslam din dersi kürsüsünün oluşturulması amacıyla Türkiye’de bir üniversite ile işbirliğine gidilmesi talep edildi. Ayrıca, sözkonusu bölümde azınlık okullarında görev yapan Türkçe öğretmenleri için sistematik bir seminer programının uygulanması ve Azınlık Eğitimi Bölümü’ne ayrılan bütçenin arttırılması istendi.

Dernek başkanları Salih Ahmet ve Nurettin Kıyıcı tarafından imzalanan ve 3 Şubat tarihinde Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’nun yanı sıra eğitim bakanlığındaki diğer yetkililere ve Rodop ile İskeçe milletvekillerine gönderilen mektupta şu talepler dile getirildi:

– Azınlık okulları müdürlerinin ders saatlerinin arttırılması sonucunda, okullarda görev yapan azınlık öğretmenleri sayısında azalma yaşanmıştır. Okullarda görev yapan Yunanca öğretmenlerinin ise ders saatleri azaltılmıştır. Azınlık eğitiminin düzenli çalışmasına engel niteliğindeki düzenlemenin durdurulması talep edilmektedir.

– Lozan Antlaşması’yla belirlenen Azınlık Eğitimi’nin özellikleri ve okullarımızdaki iki dilli eğitim sistemi dikkate alınarak Tüm Gün Eğitim Programı azınlık okullarında uygulanmaması.

– Türkçe ders kitaplarının 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı için okullara zamanında gönderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

– Türkçe öğretmenlerinin, okullarda kullanılan Türkçe kitapların yazarları tarafından eğitim seminerlerine tabi tutulması.

– Azınlık okullarındaki Yunanca ders kitaplarının günümüz şartlarına cevap vermediğinden, devlet okullarında kullanılan Yunanca ders kitaplarıyla değiştirilmesi.

– Azınlık okullarının kapatılması ve birleştirilmesi uygulamasına son verilmesi.

– Azınlık okullarına 2009 yılından bu yana atama yapılmamıştır. O tarihten bu yana 71 öğretmen emekliliğe ayrılmıştır. Boş kadrolara acilen atama yapılması.

– Dedeağaç’taki Azınlık Müfredatı Bölümü’nün kanunla iptal edilmesi ve Selanik Aristotelio Üniversitesi Azınlık Eğitimi Bölümü’nün resmileştirilmesi ve eğitime devam etmesi. Söz konusu bölümün personel açısından güçlendirilmesi, Türk dili ve edebiyatı ile İslam din dersi kürsülerinin oluşturulması amacıyla Türkiye’deki bir üniversite ile işbirliğine gidilmesi ve sözkonusu bölüme ayrılan bütçenin arttırılması.

– 1982 – 1993 yılları arasında sigortasız olarak çalışan eğitimcilerin emeklilikle ilgili sorunlarının giderilmesi.

– Trakya’daki tüm azınlık ilkokullarına ayrılan bütçenin arttırılması.

Bakan Kostas Gavroglu’na gönderilen mektupta, iki dernek yönetim kurulunun kendisiyle görüşme talebi de iletildi.

Millet Gazetesi’nin haberini aynen yayınlıyoruz

DERNEĞİMİZ SIĞINMACILAR İÇİN KAMPANYA DÜZENLİYOR

MÜLTECİLERE YARDIM KAMPANYASI
Her türlü zor koşula rağmen, hayatta tutunma mücadelesi veren, yardıma muhtaç bu kardeşlerimize yardım elini uzatmak insanlık vazifemizdir. Düşünürsek, çok kısa süre önce bu insanların da aile ve sosyal hayatları, eğitimleri, kısaca kurulu düzenleri vardı. Ama savaş onların yaşamlarını darmadağın etti ve kendi topraklarından koparıp onları mülteci konumuna getirdi. Bu gün onların başına gelenin, yarın kimlerin başına geleceği hiç belli değildir. Onun için değerli arkadaşlar, “Ne oldum değil; ne olacağım” deyip, ülkenin her tarafından gelen yardım çığlıklarına kulak verelim ve gerekeni yapalım. 
Fedakâr öğretmenlerimizin yapacağı yardımların dışında, çocuk velilerinin ve öğrencilerin yapacağı katkılar da önemlidir. Gerekirse veli toplantıları düzenleyerek, ebeveynleri bu konuda aydınlatalım ve duyarlı olmalarını sağlayalım. Öğrencilerimize konuyla ilgili biraz vakit ayırarak, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatalım ve sembolik de olsa, getirecekleri malzemelerle kampanyaya bizzat katılımlarını sağlayalım. 
Dernek olarak Selânik’ te bulunan “Diavata Mülteci Barındırma Merkezi” yetkilileri ve doktorlarıyla irtibata geçerek acil ihtiyaçları tespit ettik ve yardımlarımızı bu barındırma merkezine yönlendirmeyi uygun gördük. Onların verdiği liste şöyledir:
Adsız1. Hususi sağlık malzemeleri( diş macunu, diş fırçası, kadın pedi, sabun v.s.)
2. Çocuk sütü (toz süt), çocuk kremi, çocuk bezi, çocuk mendili, şurup(Algofren-Depon)
3. Uzun süreli gıdalardan kruasan piskot v.s.
4. Daha çok çocuklara yönelik giysi ve ayakkabı. (Burada şunu belirtmekte yarar var: Giysi ve ayakkabılarının yeni veya kullanılmış olması fark etmez; ancak temiz ve kullanılabilir olmalarına özen gösterelim.) 
Bunların dışında çocuk oyuncakları da tercih edilenlerin arasındadır.

Kampanyamız 10 Mart’ a kadar sürecek olup, bu süre zarfında gelecek her türlü yardımı gıda-giyecek-sağlık malzemeleri ve ilâç olmak üzere çeşitlerine ayırarak sandıklara yerleştirelim ve bantlayıp üzerlerine çeşidini yazalım. İkinci bir duyuruya kadar uygun gördüğümüz muhafazalı bir yerde depolayalım. 
Önümüzdeki günlerde, yardım malzemelerinin yükleneceği yer ve zaman hakkında sizleri bilgilendireceğiz.
Kampanyamız hakkında her iki ilin (Rodop ve Evros) eğitim müdürleri haberdar edilmiş ve yardım toplamak için gerekli izin alınmıştır.
Yardımlarınızı ve desteğinizi esirgemeyeceğinizden eminiz.