Okullarımızda Cuma Günü-Basın Açıklaması

BASIN BİLDİRİSİ

Cuma günü Müslümanlar için mübarek bir gündür. Bundan dolayıdır ki Azınlık Okullarımızda, cuma günleri, bugünün manevi havasını ailesi ve tüm toplum ile yaşayarak özümsemesi için tüm öğrenciler paydos edilir ve o gün diğer günlere göre biraz erken çıkılır. Ders saatleri de cuma günleri diğer günlere göre daha kısadır. Böyle olmasına karşın asla ders kaybı olmamaktadır.

Toplum açısından hele hele bizim gibi azınlık olarak hâkim kültür içerisinde tutunmaya çalışan toplumlarda bu gibi değerler çok önemlidir. Üstelik Azınlık okulu diye tabir ettiğimiz, antlaşmalarla verilmiş, kendimize ait kurumlarımızda, dini bakımdan önemli ve simgesel değere sahip günler daha da önem kazanmaktadır. Bu sebepledir ki bu gibi değerlerimize sahip çıkmak çok önemlidir.

Bazı kazanımların değeri elden gidince anlaşılıyor

Elbette konuya birçok açıdan bakabilirsiniz. Farklı çözüm önerileri de sunabilirsiniz. Ancak unutmamamız gereken en önemli nokta; bazı kazanımların elden gidince değerinin anlaşıldığıdır. Bu sebeple sahip olunan değerleri kaybetmemek için çaba göstermek başlıca sorumluluklarımızdandır. Yapmamız gereken, toplum olarak hayatımızın çeşitli alanlarında yaşatılmakta olan simgesel nitelikteki uygulamalara sonuna kadar sahip çıkmaktır. Okullarımızda cuma günü uygulaması da bunlardan biridir; belki de en önemlisidir.

Bazılarından ders kayıpları ne olacak sorusunu duyar gibiyim. Aslına bakılırsa hiçbir ders kaybı olmamaktadır. Sadece ders ve teneffüsler 5 dk. kısaltılmaktadır. Yani bir ders saati kırk beş (45) dakikadan kırk (40) veya bazı dönemler otuz beş (35) dakika yapılmaktadır. Ders saatlerinin kısaltılması da asla ders kaybı olarak sayılamaz. Zira çağdaş eğitim bilimciler ders saatlerinin kısa olmasını daha verimli olduğunu ileri sürmektedirler.  

Devlet okulları 13.15, Azınlık okulları 14.00’te paydos ediliyor

Öte yandan devlet okullarında dersler saat 13.15’te sona ererken Azınlık Okullarımız bizim Rodop-Evros İlleri Selânik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği olarak da talebimiz üzerine saat 14.00’te paydos edilmektedir. Bu durumda Azınlık okulunda her sınıf haftada Devlet okullarına göre dört (4) saat fazla ders yapmaktadır. Bunun böyle olmasıyla da bizler gurur duyuyoruz. Bu konuya değinme sebebim ise bazıları maksatlı veya maksatsız öğretmenlerin bu durumdan yararlandığı ve kendilerini düşündüğü şeklinde görüşleri ileri sürmelerinden dolayıdır. Ancak bu asla doğru değildir ve asıl meselenin gözden kaçırılmasına mahal vermektedir.

Kaldı ki, bizler dernek olarak, tüm öğretmenlerimiz adına da kaybolan ders saatlerini belirlenecek herhangi bir zamanda telâfi etmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

İzinle Cuma namazı olmaz; şartsız ve engelsiz olmasını istiyoruz

Bölge Eğitim Müdürlüğü tarafında çözüm diye sunduğu son yazısı bize göre asla kabul edilemez. Öncelikle toplumun kutsalını ilgilendiren dinimiz ve maneviyatımız açısından son derece önemli Cuma saatinde öğrenci ve öğretmenlerin okuldan ayrılmasını izne bağlaması da gerçekten çok gariptir. Bizler asla böyle bir çözümü onaylamıyoruz. Hatta bunu çözüm saymak mümkün değildir. Umudumuz sayın milletvekili İlhan AHMET tarafından meclise sunulan talebimize olumlu yanıt gelmesi yönündedir. Biz bunu bekliyoruz.

Azınlık okulları yıllar önce Cuma günleri tatil oluyordu

Azınlık okullarımızda dini bir hak çerçevesinde, aslına bakılırsa kültürel anlamda günlük hayatımıza yansımasıyla önemli olan cuma günleri faklı çalışma düzeni vardır. Üstelik bu geçmişten günümüze farklı şekillerde uygulanmıştır. Çeyrek asır geriye gittiğinizde Azınlık okullarımızın yarıdan fazlası pazar günleri çalışır, cumaları da tatil sayılırdı. Bu dini hassasiyetimize saygının bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Sonraları adım adım bu durum değişti ve okullar cuma günleri faaliyete geçti. Buna karşılık da yine en azından Cuma saatinin maneviyatının öğrencilerin bizatihi aileleriyle birlikte yaşanmasına imkân vermek üzere Cuma namazında yarım saat veya bir ders saati erken ayrılmaları ve okulların da tatile girmesine izin verildi.

Cuma gibi dini günler simgesel değere sahiptir

Bu durumdan Azınlık fertleri memnun olmasına karşın zaman zaman bu uygulamanın da -özellikle son on yılda- kaldırılması girişimleri başladı. Bazıları ders kaybını bahane ederek bu uygulamanın kaldırılması yönünde tavır aldı. Ancak bu görüşlere de toplumun büyük çoğunluğunun itibar etmediği de zaman içinde görüldü. Azınlık toplumları için böyle Cuma gibi dini günler simgesel değere sahip olduğu ve asla vazgeçilemeyeceği görüşü benimsendi. Kaldı ki ders kaybı konusu da okullarımız tarafından çoktan çözüme kavuşturulmuştur. Bundan yukarıda da zaten bahsettik. Yeniden buna girmiyoruz.

Toplumlar değerlerine sahip çıktıkça ve toplumlar değerlerinin yaşatılmasına sonuna kadar çaba gösterdikçe dinlerini, gelenek ve göreneklerini muhafaza etmeyi başarmaktadırlar.

YÖNETİM KURULU ADINA

Başkan Genel Sekreter

İdris Hasan Hakkı Hacı

Θέμα: « Λειτουργία Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Ν. Ροδόπης- Ν. Έβρου».

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Δυσάρεστη έκπληξη για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία- και ειδικότερα για τους μαθητές της μειονότητας που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τις οικογένειές τους- υπήρξε η με αριθμ. πρωτ.: Φ.8.2/2.4/8354/17-09-2021 οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμιας και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με την οποία καλούνται οι διευθυντές των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Έβρου και Ροδόπης για  την  πιστή  και  απαρέγκλιτη  τήρηση  του  εγκεκριμένου  ωρολογίου  προγράμματος όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας χωρίς καμία παρέκκλιση, η οποία και ερμηνεύτηκε ότι αφορούσε και την λειτουργία του προγράμματος της ιερής ημέρας για τους Μουσουλμάνους, της Παρασκευής. Παραβλέποντας την ύπαρξη ειδικού καθεστώτος επί δεκαετίες, την οποία και με έγγραφά της που κατά καιρούς η Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης που έχει αποστείλει στις Διευθύνσεις έλεγε ότι για την ημέρα της παρασκευής συνεχίζει να ισχύει το υπάρχον καθεστώς της πρόωρης αποχώρησης πριν από την έναρξη της προσευχής.

Στα μειονοτικά σχολεία οι φοιτούντες μαθητές είναι Μουσουλμάνοι και μέλη της Μειονότητας. Ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στις τελετουργίες της ιερής αυτής ημέρας είναι απαραίτητη για την πνευματική και θρησκευτική τους εξέλιξη όπως προβλέπεται και από το άρθρο 16 παρ. 2 το Συντάγματος της Ελλάδας. Αυτό αποτελεί άλλωστε και πάγιο αίτημα του συλλόγου μας.

Ήδη από το 2002 με οδηγία της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την Παρασκευή, ημέρα ομαδικής προσευχής των Μουσουλμάνων, δόθηκε εντολή ώστε «τα σχολεία αυτά να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια πρακτική που λειτουργούσαν και  κατά το παρελθόν».       

Κατόπιν των ανωτέρων,

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ

Ζητάμε

Να  ανακληθεί η οδηγία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/Βάθμια και Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η οποία αποτελεί παρακώλυση επί της ουσίας της ελεύθερης τέλεσης της θρησκευτικής λατρείας των Μουσουλμάνων μαθητών και δασκάλων και να δοθούν διευκρινήσεις με νέα απόφαση, με την οποία να διευκρινίζεται ξεκάθαρα  η αποχώρηση όλων των δασκάλων και μαθητών των μειονοτικών δημοτικών σχολείων των νομών Ροδόπης και Έβρου μισή ώρα πριν την προσευχή της Παρασκευής. Αυτή η αποχώρηση είναι απαραίτητο να αποτυπώνεται και στο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας των Μεινοτικών σχολείων. Ζητάμε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθεί δια παντός και να επέλθει ηρεμία σε όλη τη σχολική κοινότητα.

Να αποσταλεί οδηγία στις Διευθύνσεις των Μειονοτικών Σχολείων όπως προέβλεπε η απόφαση αριθ. Πρωτ. Φ8.2/2267/21-11-2002 του τότε Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων με εντολή και της τότε Ειδικής Γραμματέως Παιδείας, Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σχετικά με την λειτουργία των μειονοτικών σχολείων την Παρασκευή και μεταγενέστερες οδηγίες της ίδιας υπηρεσίας σχετικά με τη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων κατά την ημέρα της Παρασκευής, διότι εδώ και αρκετά χρόνια τα σχολεία υποχρεώνονται από την υπηρεσία τους, την ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Έβρου να υποβάλλουν ενιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα σε αντίθεση με τις οδηγίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, για λήξη του προγράμματος την Παρασκευή πριν την προσευχή. Τώρα η περιφερειακή διεύθυνση με έγγραφό της που ζητάει την απαρέγγλιτη εφαρμογή του προγράμματος που αντικειμενικά είναι σωστή και δεν θα μπορούσε φυσικά κανείς να αντιταχθεί σε μια τέτοια παρέκκλιση που είναι και αυτονόητη. Όμως θεωρούμε και φυσικά αναμένουμε την αποστολή οδηγιας στις Διευθύνσεις Π.Ε. Ροδόπης και Έβρου ώστε και αυτή με τη σειρά της  να ενημερώσει γραπτώς  όλα τα Μειονοτικά Σχολεία για την διαμόρφωση των ωρολογίων προγραμμάτων της Παρασκευής σύμφωνα με το περιεχόμενου της οδηγίας, αναφορικά με την λειτουργία των Μ/κων Σχολείων την Παρασκευή, αφού αυτές είναι σε ισχύ.

Οσο για την αναπλήρωση της φαινομενικά χαμένης ώρας αυτή ουσιαστικά έχει επιλυθεί με αναπροσαρμογή και μερική σύμπτυξη της διάρκειας των διδακτικών ωρών από σαράντα πέντε (45) σε σαραντάλεπτα (40), που ταιριάζει και στις νέες παιδαγωγικές απόψεις αναφορικά με την αποδοτικότητα στη μαθησιακή διαδικασία που λένε ότι μικρότερες διδακτικές ώρες είναι πιο αποδοτικές.

Από την άλλη υπενθυμίζουμε ότι  τα μειονοτικά σχολεία δεν έχουν ενταχθεί  -και πολύ ορθά κατά την άποψή μας- στο νόμο ενιαίο τύπου ολοήμερο που προβλέπει αποχώρηση των μαθητών 13.15 μ.μ από το σχολείο και συνεχίζουν να αποχωρούν οι μαθητές των μειονοτικών σχολείων στις 14:00 μ.μ. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές των Μειονοτικών Σχολείων ανά τάξη επωφελούνται κατά πέντε διδακτικές ώρες εβδομαδιαίος.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

M/VEKİLİ SN. İLHAN AHMET ZİYARETİ

Haftaiçi görüşmemizde m/vekilinin eğitim sorumlusu ile kararlaştırılmış olan görüşme bugün 10 Eylül 2020 Perşembe günü saat 11:00’de gerçekleşmiştir. Görüşmeye yönetim kurulumuzu temsilen başkan İdris HASAN ve G. Sekreter Hakkı HACı’nın katılmışlardır.

Milletvekilimiz sn. İlhan Ahmet ile görüşmemizde Azınlık eğitimi ve öğretmen camiamızı ilgilendiren konular ele alınmıştır. Özellikle de vekilimizin Bölge Eğitimi Müdürü sn. Bantikos ziyareti öncesi yazılı olarak sunduğumuz taleplerimiz konusunda kendilerine verilen cevapları dinleme fırsatı bulduk.

Ayrıca bu konuların çözümüne yönelik bundan sonra yapılması gerekenleri istişare ederek çalışmaların sürüdürülmesi konusunda mutabık kaldık. Kendilerine azınlık eğitimine verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyor, konuların takipçisi olmasını bekliyoruz.

Derneğimizin Rodop İli Eğitimciler Derneği “Tris İerarhes” İle Yaptığı Ortak Açıklama

Derneklerimiz (Rodop-Meriç İlleri Selânik Özel Pedagoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği ve Rodop İli İlköğretim Öğretmenleri Derneği  “Tris İerarhes” Yönetim Kurulları ilk defa bir resmi görüşme gerçekleştirmişlerdir.

Bu tarihi görüşme, iki derneğin Azınlık çocuklarının eğitim haklarının ve dahi eğitimcilerin özlük ve diğer haklarının korunması yönünde işbirliği, verimli  istişare ve ortak mücadele arzularını belgelemektedir.

Görüşmede birçok konu ele alındı ve  bir dizi netice elde edildi; ki bunlar, bir yandan her iki derneğin  görüşlerini yansıtmakta, diğer yandan daha detaylı mütalaanın ve daha somut önerilerin yolunu açmaktadır.  Özellikle:

A) Derneklerimiz, Azınlık okullarındaki eğitimin önemine binaen gerekli  hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyor; çocukların ve toplumun eğitim ihtiyacını  karşılayabilecek  daha modern azınlık ilkokulları talep ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, sürekli işbirliği içerisinde teferruatlarıyla ele alıp biçimlendireceğimiz  önerilerimiz ana hatlarıyla şunlardır:

 • Uluslararası hukukla belirlenmiş ve koruma altına alınmış azınlık haklarına ve kültürüne saygı doğrultusunda, azınlık okulullarının faaliyetlerine yönelik yeni yasal çerçevenin  hazırlanması. Azınlık İlköğretim Okulu’nun işleyişine yönelik tüm özel düzenlemeler, azınlık öğrencilerinin eğitim ihtiyacını karşılamalı ve öğretmenlerin çalışma haklarını ihlal etmemelidir.
 • Her iki dildeki müfredatlar arasındaki işbirliğini öngören ve (bilişim teknolojileri gibi) çağdaş  öğretim konularını içeren yeni müfredat programının hazırlanması. Özellikle, Cuma günü ders saatleri çizelgesi için ivedilikle İslam dinine mensup öğrenciler ve öğretmenlerin dini inançlarına saygılı, mevcut teamül hukuku temelinde ve gerek öğrencilerin güvenliğini, gerekse sabah ve tam gün programındaki tüm eğitimcilerin çalışma haklarını teminat altına alan yeni hukuki düzenleme yapılmalıdır.
 • Her iki dildeki müfredat için,  tüm ilgili tarafların işbirliğiyle,  sözü edilen işbirliği ruhuna hizmet eden yeni kitapların  hazırlanması.
 • Her iki programda görevli  tüm öğretmenlere üniversite düzeyinde seminerlerin düzenlenmesi.
 • Tüm sınıflara her iki dilde (Türkçe ve Yunanca müfredatı için) haftada en az iki saate denk gelen kalıcı ders destek programının uygulanması.
 • Çok sınıflı azınlık okulllarının hepsinde kaynaştırma sınıflarının açılması ve her iki program için de Özel Eğitim kadrolarının oluşturulması. Aynı şekilde paralel destek (özel) eğitimi için her iki programa gerekli atamaların yapılması şarttır.Eğitim ve Danışmanlık Destek Merkezleri (KEΣΥ) ve Özel Eğitim okulları, azınlık okullarındaki  çocukları da kucaklayan ve  destekleyen kurumlar haline getirilip, gerekli elemanlarla donatılmalıdır.
 • Azınlık okullarında her iki müfredat için kütüphanelerin oluşturulması.
 • Okul müdürlerinin Türkçe müfredatı  öğretmenlerinden, müdür yardımcılarının Yunanca müfredatı öğretmenlerinden olmaları ilkesi korunarak; azınlık okullarındaki müdür ve müdür yardımcılarının seçilmeleri devlet okullarındaki müdürlerin seçimleriyle aynı ilkeler temelinde aynı organlar tarafından yapılmalıdır.Müdür/müdür yardımcıları ders saatleri devlet okulu müdürleri düzeyine çekilmesi temin edilmelidir.

B) İki dernek ayrıca şunların yapılmasına hemfikirdir:

 • Çift sınıflı okullarda öğretmen/öğrenci oranı 2/22 olarak ayarlanmalı, sınıf artışlarında da aynı orana sadık kalınmalıdır.Ayrıca mevcut okulların fiziki altyapı koşullarının iyileştirilerek yeni sınıfların ilave edilmesinden sonra sınıflardaki öğrenci sayısının on beş (15) rakamını geçmemesi sağlanmalıdır.   
 • Azınlık okullarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hususunda, azınlık okulunun faaliyeti (açılması) hakkındaki mevcut yasalar çerçevesinde, özel ve yerel koşullar hassasiyetle dikkate alınarak,  encümen heyetleri, veliler ve eğitimcilerin de görüşleri alınmalıdır. Kanun hükümlerine dayanmayan uygulamayla kapatılan sekiz (8) öğrenci sınırının altına düşmüş bazı okulların  özel koşullardan dolayı çalışabileceğine inanıyoruz. Aynısı tam gün bölümlerinin çalıştırılması imkanı noktasında da geçerli olmalıdır. Ayrıca ihtiyaç olan yerlere yeni azınlık okullarının kurulmasına engelsiz izin verilmelidir.
 • Tam gün çalışan Azınlık okullarında beslenme saatleri, her yerde devlet okullarında olduğu gibi ders saati olarak sayılmalıdır.
 • Azınlık mensubu yunanca öğretmenlerinin (müslüman oldukları gerekçesiyle) azınlık okullarında çalışmalarını yasaklayan 4310/2014 sayılı Kanun hükümleri derhal yürürlükten kaldırılmalıdır. Özellikle PE70 (Yunanca öğretmenleri) ve PE71 (Özel Eğitim ve Öğretim öğretmenleri) branşlarına dahil Azınlık mensuplarının Azınlık okulları yunanca programında çalışmalarını yasaklayan 4310/2014 yasasının 64. Maddesinin birinci paragrafı kaldırılmalıdır. Bu fıkranın hükmü anayasaya aykırıdır; çünkü Azınlığa karşı dine dayalı negatif ayrımcılık uygulayarak,  idari ayrımcılıkların uygulandığı geçmiş dönemleri anımsatmaktadır. Hatırlatmak gerekir ki PE70 ve PE71 branşlarına sahip bu öğretmenler 2001-2014 yılları arasında azınlık okullarında yunanca öğretmeni olarak görev yapmışlardır.
 • Haksız yere kaldırılan kadro yerleri [Gümülcine (Komotini) 2. Azınlık Okulu ve Gümülcine (Komotini) 4. Azınlık Okulu] ivedilikle yeniden oluşturulmalıdır.
 • İki dernek bu metinde, birlikte gerçekleştirdikleri görüşmelerin neticesinde uzlaştıkları noktaları saptamışlar ve kaleme almışlardır. Bunların haricinde her iki derneğin konular hakkında daha etraflı düşüncelerinin olması mümkün ve tabiidir. Önemli olan, tartışma ve diyaloğun nihayet başlamış olmasıdır. 
 • Derneklerimiz, yukarıda sözü edilen konuların istişare edilmesinde tüm azınlığın ve tüm eğitim camiasının katılımının gerekli ve makbul olduğuna inanmaktadır.
 • İki dernek olarak, azınlık eğitimiyle ilgili meselelerin ötesinde, çalışma, sosyal ve özlük haklarımızın genişletilmesi hususlarında işbirliği yapacağımızı;  hangi iktidardan gelirse gelsin, eğitim ve halk karşıtı her türlü siyasal uygulamanın karşısında olduğumuzu bildiririz.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

İKİ DERNEĞİN YÖNETİM KURULLARI

EĞİTİM BAKANINA AZINLIK EĞİTİMİYLE İLGİLİ TALEPLER

Bilgilendirmeyi  pdf-icon olarak İNDİR

yazı

Değerli meslektaşlar,

19 Temmuz Salı ve 4 Ağustos Perşembe günleri yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda başta Milli Eğitim bakanına, İktidar ve muhalefet milletvekillerine, eğitimden sorumlu yetkili mercilere aşağıdaki istekleri göndermiştir.

            İstekler iki dernek tarafından ortaklaşa gönderilmiştir.

Okumaya devam et “EĞİTİM BAKANINA AZINLIK EĞİTİMİYLE İLGİLİ TALEPLER”