Αίτημα Διορισμού Εκπαιδευτικών ΠΕ73 Μειονοτικού Προγράμματος στα Μειονοτικά Σχολεία

        Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με το έγγραφό μας αυτό ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου σας στέλνουμε το παρακάτω  θέμα, που χρήζει άμεσης επίλυσης και φυσικά απασχολεί  τα Μέλη του Συλλόγου μας και ζητούμε την προσοχή σας και την θετική αντιμετώπισή τους από το Υπουργείο:   

Με την ανακοίνωση της  την 12/07/2021 από το υπουργείο παιδείας γνωστοποίηθηκε η κατανομή των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Με την παρούσα θέλουμε να σας εκθέσουυμε αλλά και να σας παρακαλέσουμε ώστε να εξετάσετε εκ νέου την περίπτωση διορισμού εκπαιδευτικών ΠΕ73 για το μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων που δυστυχώς στην ανακοίνωση για διορισμούς εκπαιδευτικών που έγιναν τελευταία από το υπουργείο παιδείας δεν έχει προβλεφθεί. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι τελευταίοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΠΕ 73 έγινα προ δωδεκαετίας.

Ως Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκαλών Αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης θεωρούμε ότι και η Μειονοτική Εκπαίδευση έχει ανάγκη από διορισμούς εκπαιδευτικών.

            Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την προώθηση και επίλυση του αιτημά μας.

                             Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό

                                                      Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων

                                                   Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ροδόπης-Ν. Έβρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                ΧΑΣΑΝ ΙΔΡΙΣ                                      ΧΑΤΖΗ ΧΑΚΚΗ

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΑΙΘ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Παίρνουμε την πρωτοβουλία σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί σας θέλοντας να σας μεταφέρουμε ένα σημαντικό αίτημα του συνόλου της σχολικής κοινότητας των μειονοτικών σχολείων της Θράκης, ειδικότερα δε των γονέων και κηδεμόνων, που βρίσκονται στην δυσάρεστη θέση μετά την αναστολή λειτουργίας υφισταμένων μειονοτικών εκπαιδευτηρίων στους οικισμούς τους, να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλους οικισμούς όπου συνεχίζουν να υφίστανται εν λειτουργία μειονοτικά σχολεία.

Βάσει της πρακτικής που ακολουθείται σήμερα, οι μαθητές μετά την αναστολή λειτουργίας της υφιστάμενης σχολικής μονάδας καλούνται να μεταγράψουν τα παιδιά τους στην νέα σχολική μονάδα όπου έχει μεταφερθεί το αρχείο της τελούσης υπό αναστολή προηγούμενης σχολικής μονάδας.

Παρουσιάζεται, όμως, το φαινόμενο τα αρχεία να αποστέλλονται σε σχολεία με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από τους οικισμούς καταγωγής των μαθητών, που κατ’ αυτόν τον τρόπο καλούνται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και μάλιστα μέσα σε συνθήκες έξαρσης της πανδημίας.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε να γίνει αποδεκτό το αίτημα των σχολικών εφορειών των υπό αναστολή τελούντων σχολικών μονάδων και να ληφθεί υπόψη η ισχυρή θέση επί του θέματος των γονέων και κηδεμόνων, που ζητούν να έχουν την διακριτική ευχέρεια επιλογής των σχολικών μονάδων στις οποίες θα μετακινηθούν τα παιδιά τους. Να δοθεί δηλαδή σε μαθητές προερχόμενους από οικισμούς, οπου δεν λειτουργεί μειονοτικό σχολείο  δυνατότητα πρώτης εγγραφής στο πλησιέστερο χιλιομετρικά μειονοτικό σχολείο.

Δυνατότητα που δεν αντιβαίνει στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας  των μειονοτικών σχολείων και ασφαλώς δεν πρόκειται να επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Παρακαλούμε, όπως αντιμετωπίστε με την ευαισθησία που σας διακρίνει το εύλογο αυτό αίτημά μας που εδράζεται σε αμιγώς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λόγους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση