ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΕ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ…”

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

O Σύλλογος Δασκάλων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ροδόπης-Ν. Έβρου και ο Σύλλογος Δασκάλων Μ/κών Σχολείων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ξάνθης, έπειτα από πραγματοποιούμενη κοινή συνεδρίαση τους, αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στο Συνέδριο Μειονοτικής Εκπαίδευσης, που διοργανώνει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαρτίου 2018 στο Ξενοδοχείο Chris & Eve για τους κάτωθι λόγους:

Α) Επειδή για το περιεχόμενο των θεμάτων που θα συζητηθούν στην εν λόγω συνεδρίαση δεν λάβαμε τη δέουσα ενημέρωση, ως έπρεπε, εκ μέρους των αρμοδίων μελών της ΔΟΕ,

Β) Επειδή πρόκειται να συζητηθεί ένα ιδιαιτέρως σοβαρό θέμα, όπως είναι η Μειονοτική Εκπαίδευση, στο οποίο εμείς ως μέλη των Συλλόγων Αποφοίτων ΕΠΑΘ είμαστε άμεσα εμπλεκόμενοι, παρ’ όλα αυτά δεν προσκληθήκαμε επισήμως ποτέ έως σήμερα στις προσυνεδριακές διεργασίες και ως εκ τούτου ποτέ δεν λήφθηκε υπόψη η γνώμη μας για το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ περισσότερο, σήμερα, πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν ξεκινήσει το συνέδριο κληθήκαμε να παραβρεθούμε στην έναρξη του Συνεδρίου, διά μιας απλής και πρόχειρης πρόσκλησης, απαξιώνοντας με αυτόν τον τρόπο πλήρως το ρόλο μας, καθώς όπως γίνεται εύλογα αντιληπτό δεν τέθηκε ως ζήτημα η οποιαδήποτε τοποθέτηση μας για τα ζητήματα της Μειονοτικής Παιδείας ακόμα και την ημέρα του Συνεδρίου.

Γ) Επειδή, από όλα τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι επρόκειτο να συζητηθεί ένα σοβαρό θέμα που αφορά τη μειονότητα και θα ληφθούν αποφάσεις για τη μειονότητα…… χωρίς τη μειονότητα(!!!).

Για τους παραπάνω λόγους, με λύπη μας, δηλώνουμε ότι δε θα είχε κανένα νόημα να παραβρεθούμε στην έναρξη του Συνεδρίου ως προσκεκλημένοι και μόνο και η συμμετοχή μας δε θα συνέβαλε στην επίλυση των ζητημάτων της μειονοτικής παιδείας.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Κ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Yazıyı okumak için alttaki fotoya TIKLAYINIZ

Για να διαβάσετε την είδηση κάντε ΚΛΙΚ στην κάτω εικόνα

Από την εφημερίδα THRAKİ.com.gr

BAŞKANIN 2018 GENEL KURUL KONUŞMASI

Değerli meslektaşlar,
Değerli basın mensupları,
Yıllık οlağan kongremize hepiniz hoş geldiniz.
Bundan tam iki yıl önceydi… Bir grup fedakar arkadaş; derneğimiz ve üyeleri için daha iyisinin, daha güzelinin yapılması, sendikal ve toplumsal haklarımızın daha iyi korunması, toplumsal barışın sağlanması, azınlık eğitimi ve öğretmenin hakettiği saygınlığı elde etmesi için bir hareket başlattık. Bu hareketimiz büyük bir çoğunluk tarafından desteklendi ve düşüncelerimiz kabul gördü. 2016 Şubat’ ında yapılan seçimlerde desteğinizle bizi bu göreve getirdiniz.
İki yıl boyunca, öncelikle kendimize verdiğimiz söze sadık kalarak, sizin haklarınızı en iyi şekilde korumaya çalıştık. Anayasal zeminde Okumaya devam et “BAŞKANIN 2018 GENEL KURUL KONUŞMASI”

DOĞU MAKEDONYA ve TRAKYA BÖLGE EĞİTİM MÜDÜRLÜGÜNDEN ve SİRİZA M/VEKİLLERİNDEN AZINLIK ÖĞRETMEN DERNEKLERİ TALEPLERİNE KARŞI AÇIKLAMA

Derneklerimizin sn. eğitim Bakanına gönderdikleri yazılı taleplerine DMT Bölge Eğitim Müdürlüğünden yazılı açıklama geldi.

Oysa Derneklerimiz sorumlu oldukları üyelerinin sendikal hakları ve Azınlık Eğitiminin sorunlarını yetkili Bakana resmi yollardan iletmek ve çözüm talebinde bulunmuşlardı. Ne hikmetse sn. bakanımıza gönderilen Okumaya devam et “DOĞU MAKEDONYA ve TRAKYA BÖLGE EĞİTİM MÜDÜRLÜGÜNDEN ve SİRİZA M/VEKİLLERİNDEN AZINLIK ÖĞRETMEN DERNEKLERİ TALEPLERİNE KARŞI AÇIKLAMA”

KARDEŞ İSKEÇE DERNEĞİYLE SİRİZA M/VEKİLLERİNE CEVABIMIZ

Geçtiğimiz günlerde yerel basında yayınlanan ve Muzaffer Salihoğlu Lisesi yönetimiyle İskeçe ve Rodop-Evros İlleri S.Ö.P.A. Mezunu Öğretmen Derneklerini hedef alan Siriza Milletvekillerinin talihsiz basın açıklamalarına cevap:
Okumaya devam et “KARDEŞ İSKEÇE DERNEĞİYLE SİRİZA M/VEKİLLERİNE CEVABIMIZ”

SÖPA Mezunu Öğretmen Dernekleri Eğitim Bakanı’na talepleri iletti

Batı Trakya’daki azınlık ilkokullarında görev yapan Türkçe öğretmenlerinin iki derneği Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’na mektup gönderdi.

Azınlık eğitimi ve öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili taleplerin yer aldığı mektupta, resmileştirilmesi planlanan Selanik Üniversitesi bünyesindeki Azınlık Eğitimi Bölümü hakkında talepler de yer aldı. Rodop – Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği ile İskeçe İli SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği başkanları tarafından gönderilen mektupta, Azınlık Eğitimi Bölümü’ne girecek öğrencilerin Yunanca’nın yanı sıra Türkçe’yi çok iyi öğrenmeleri gerektiğini belirterek, sözkonusu bölüme gerekli kadronun ayrılmasını, Türk dili ve edebiyatı kürsüsü ile İslam din dersi kürsüsünün oluşturulması amacıyla Türkiye’de bir üniversite ile işbirliğine gidilmesi talep edildi. Ayrıca, sözkonusu bölümde azınlık okullarında görev yapan Türkçe öğretmenleri için sistematik bir seminer programının uygulanması ve Azınlık Eğitimi Bölümü’ne ayrılan bütçenin arttırılması istendi.

Dernek başkanları Salih Ahmet ve Nurettin Kıyıcı tarafından imzalanan ve 3 Şubat tarihinde Eğitim Bakanı Kostas Gavroglu’nun yanı sıra eğitim bakanlığındaki diğer yetkililere ve Rodop ile İskeçe milletvekillerine gönderilen mektupta şu talepler dile getirildi:

– Azınlık okulları müdürlerinin ders saatlerinin arttırılması sonucunda, okullarda görev yapan azınlık öğretmenleri sayısında azalma yaşanmıştır. Okullarda görev yapan Yunanca öğretmenlerinin ise ders saatleri azaltılmıştır. Azınlık eğitiminin düzenli çalışmasına engel niteliğindeki düzenlemenin durdurulması talep edilmektedir.

– Lozan Antlaşması’yla belirlenen Azınlık Eğitimi’nin özellikleri ve okullarımızdaki iki dilli eğitim sistemi dikkate alınarak Tüm Gün Eğitim Programı azınlık okullarında uygulanmaması.

– Türkçe ders kitaplarının 2017 – 2018 eğitim öğretim yılı için okullara zamanında gönderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması.

– Türkçe öğretmenlerinin, okullarda kullanılan Türkçe kitapların yazarları tarafından eğitim seminerlerine tabi tutulması.

– Azınlık okullarındaki Yunanca ders kitaplarının günümüz şartlarına cevap vermediğinden, devlet okullarında kullanılan Yunanca ders kitaplarıyla değiştirilmesi.

– Azınlık okullarının kapatılması ve birleştirilmesi uygulamasına son verilmesi.

– Azınlık okullarına 2009 yılından bu yana atama yapılmamıştır. O tarihten bu yana 71 öğretmen emekliliğe ayrılmıştır. Boş kadrolara acilen atama yapılması.

– Dedeağaç’taki Azınlık Müfredatı Bölümü’nün kanunla iptal edilmesi ve Selanik Aristotelio Üniversitesi Azınlık Eğitimi Bölümü’nün resmileştirilmesi ve eğitime devam etmesi. Söz konusu bölümün personel açısından güçlendirilmesi, Türk dili ve edebiyatı ile İslam din dersi kürsülerinin oluşturulması amacıyla Türkiye’deki bir üniversite ile işbirliğine gidilmesi ve sözkonusu bölüme ayrılan bütçenin arttırılması.

– 1982 – 1993 yılları arasında sigortasız olarak çalışan eğitimcilerin emeklilikle ilgili sorunlarının giderilmesi.

– Trakya’daki tüm azınlık ilkokullarına ayrılan bütçenin arttırılması.

Bakan Kostas Gavroglu’na gönderilen mektupta, iki dernek yönetim kurulunun kendisiyle görüşme talebi de iletildi.

Millet Gazetesi’nin haberini aynen yayınlıyoruz

Başkanımız sn. Salih AHMET’in 2016-2017 Eğitim Yılı Mesajı

kucuk_53
“Azınlık okulunu korumak toplum olarak hepimizin görevidir”
07-09-2016
13912614_1029724353815160_1695148433974219270_nRodop – Evros illeri SÖPA Mezunu Azınlık Okulları Öğretmenler Derneği yeni eğitim yılı nedeniyle mesaj yayınladı.
Derneğin mesajında kapatılan okullara da değinilerek “Azınlık okullarını korumak toplum olarak hepimizin görevidir”ifadesine yer verildi.

Açıklama șöyle:

2016-2017 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

Değerli eğitimciler, sevgili öğrenciler ve öğrenci velileri,

Yeni bir Eğitim-Öğretim dönemine girmek üzereyiz. Allah nasip ederse 16 Eylül 2016 Cuma günü 2016-2017 eğitim ve öğretim yılına merhaba diyeceğiz. Yunanistan genelinde 12 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim yılı, bayram tatili nedeniyle, azınlık okullarında bu sene 4 gün gecikmeli olarak başlayacaktır.

Bu yeni dönemde; geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve gençlerimizin yeni başarılar elde etme heyecanını hep birlikte yaşayacağız.

Ancak, eğitim camiası ve azınlık toplumu olarak yeni eğitim yılına pek mutlu başladığımız söylenemez. Eğitim yılına dokuz okulumuzu daha kaybetmiş olarak giriyoruz. Sayıları 140 olan azınlık okulları, son kapanmalarla birlikte 131’e düşmüştür. Devlet okulları için uygulanan ve öğrenci sayısı dokuzu tutmayan okulların kapatılmasını ön gören yasanın, farklı statüye sahip olan azınlık okulları için de uygulanarak, öğrenci yetersizliğinden dolayı dokuz okulumuzun kapatılması hepimizi derinden üzmüştür. Çünkü uluslararası ve ikili anlaşmalarla sabit, önemli bir kazanım olan, Türkçe’nin öğretildiği ve Türkçe üzerinden derslerin verildiği, köylerimizin en önemli kurumlarından biri sayılan okullarımızın bu şekilde kapatılması doğru değildir ve elbette ki bu kurumların bizim için sayısal olarak ta bir önemi vardır. Çünkü kapatılan okul bir daha açılmamaktadır. Yürürlükte olan yasalara göre nasıl çalışacağı ve ne şekilde kapatılacağı belirli olan azınlık okullarının, okul encümen heyetlerinin dahi rızası alınmadan kapatılmış olmaları son derece üzücüdür. Kurum olarak azınlık okulu, azınlığımızın olmazsa olmazlarındandır. Bizi biz yapan ve bizi ayakta tutan en önemli unsurların yani dilimiz ve dinimizin öğretildiği azınlık okulunu korumak toplum olarak hepimizin görevidir. Tabi ki arzuladığımız ve hedeflediğimiz çocuklarımızın daha iyi ve daha kaliteli eğitim alabilmelerini sağlayacak ortamların oluşturulmasıdır. Ancak eğitim açısından da bakıldığında, şimdiye kadar kapatılan ve birleştirilen okullar, azınlık eğitimi sorununa bir çare olmamış, eğitimin kalitesini yükseltmemiştir. Buradan da anlaşılacağı gibi, kapanmalar eğitim amaçlı yapılmamıştır. Ekonomik ve diğer başka sebeplerle okulların kapatılması yanlış ve anlamsızdır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi toplumun huzuru açısından yararlı olacaktır.

Değerli meslektaşlar,

Bizlere emanet edilen yavrularımızı, koruyan ve geliştiren, ailesini, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak hayata hazırlayacağınıza olan inancımız tamdır. Sizlere inanıyor, güveniyoruz.

Fedakâr öğretmenlerimizin, “azınlık okullarında iyi eğitim verilmiyor,” “öğretmenler işlerini iyi yapmıyorlar” gibi söylentileri boşa çıkaracak azami gayreti göstereceklerinden eminiz. Evlatlarımızı her alanda yetiştirmek, toplumu yüceltmek ve standartları yükseltmek biz eğitimcilerin görevidir.

Sevgili Öğrenciler,

Üç aylık bir tatil döneminden sonra, tekrar okulunuza ve arkadaşlarınıza kavuşacak olmanın tatlı heyecanını yaşadığınızı görüyor gibiyiz. Tatilde güzel ve eğlenceli vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu umuyoruz. Şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı geldi. Unutmayın ki dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır.

Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Değerli veliler,

Gençlerimizin yetişmesinde öğretmenlerin olduğu kadar sizlerin de emeği vardır. Hiçbir zaman unutmayalım ki, iyi bir toplumun temeli ailede atılır. Bir aile değerlerine ne kadar sahip çıkarsa, toplum da o kadar sağlam olur. Eğitim öğretimin üç ayağından birinin sizler olduğunuzu unutmayınız. Çocuklarımızı sadece maddi yönden değil, manevi yönden destekleyerek her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle 2016–17 eğitim öğretim yılınızı kutluyor ve enerji dolu, mutlu, sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyoruz.

Bu vesileyle yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’nızı kutlar; sevdiklerinizle nice mutlu bayramlar yaşamanızı canı gönülden dileriz.

Yönetim Kurulu adına

Başkan Salih AHMET

G.Sekreter Hakkı HACI

EĞİTİM BAKANINA AZINLIK EĞİTİMİYLE İLGİLİ TALEPLER

Bilgilendirmeyi  pdf-icon olarak İNDİR

yazı

Değerli meslektaşlar,

19 Temmuz Salı ve 4 Ağustos Perşembe günleri yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda başta Milli Eğitim bakanına, İktidar ve muhalefet milletvekillerine, eğitimden sorumlu yetkili mercilere aşağıdaki istekleri göndermiştir.

            İstekler iki dernek tarafından ortaklaşa gönderilmiştir.

Okumaya devam et “EĞİTİM BAKANINA AZINLIK EĞİTİMİYLE İLGİLİ TALEPLER”