RODOP İLİNE BEŞ, MERİÇ İLİNE BİR EK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI

Salgın ile mücadele özel şartlarından doğan ek öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Azınlık İlkokulları Türkçe ayağına toplam sekiz ek öğretmen ataması yapılmıştır. Bu öğretmenlerden Rodop beş, Meriç bir ve İskeçe ilinde de iki öğretmen göreve başlamaktadır.

Göreve başlaya meslektaşlar salgın dönemi mevzuatı gereğince en az üç (3) ay görev yapmaları öngörülmüştür. Ekim ayında tamgün eğitimin daha iyi şartlarda yapılabilmesini sağlamaya yönelik ülke çapında ek alımlar yapılmıştır. Bu çerçevede bizler de Yönetim Kurulu olarak resmi yazıyla Azınlık ilkokullarına da yeni atamaların yapılması gerekliliğini dile getirmiştik.

Yapılan yeni atamalar Azınlık okullarıngörevlerine başlayacaklardır. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

RODOP İLİNDE GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER

 • Ahmet KÂHYA
 • Nezlen BİBER
 • Gülşah MANTE
 • Buse ŞAKİR
 • Arif KAŞIKÇI HASAN

MERİÇ İLİNDE GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER

 • Hakan BİLGİN

Hayırlı olsun!

Saygılarımızla arz ederiz

YÖNETİM KURULU ADINA

İdris HASAN Hakkı HACI

RODOP İLİ İLKÖĞRETİM MÜDÜRÜ SN. MARİNOS KONSTANTİNİDİS İLE GÖRÜŞME

Yönetim Kurulu olarak bugün 09 Şubat 2021 Salı günü 11:00’de Rodop İli İlköğretim Müdürü sayın Marinos Konstantinidis’i makamında ziyaret ettik. Yaklaşık birbuçuk saat süren toplantıda kendileriyle okullarımızın eğitim şartlarının iyileştirilmesi konusunda alınabilecek önlemleri etraflıca konuşma fırsatı bulduk.

SİGORTASIZ YILLAR KONUSU

Bunun dışında yakın zamanda kendilerini ziyaret eden bölgemiz milletvekili sayın Evrippidis Stilyannidis ile görüşmesinde sigortasız yılları olan meslektaşlarımızın durumunu da ele aldıklarını söyledi. Milletvekiline de bu meslektaşların durumu hakkında bilgi verdiklerini söyledi.Bu konuda il eğitim müdürü sn. Marinos Konstantinidis bahse konu meslektaşların bu konunun takibi için gerekli olacak evrakların hazırlanması hususunda çalışma yapmaktadırlar. Tüm arkadaşların sigortasız yıllarla ilgili kişisel evrakı dosyalanarak ilgili makamlara iletilmek üzere hazırlanmaktadır.

TAMGÜN EĞİTİME EK ÖĞRETMEN ATAMALARI

Geçen hafta duyurulan ek atamalar konusunda da bu hafta gelişmeler olacağını, sırasıyla önce PE70, sonra da PE73 öğretmenlerin alınacağını söyledi. Rodop ili Azınlık Okullarına ise beş (5) yeni öğretmen ataması olacağı bilgisini de teyyit etmişlerdir. Yeni göreve başlayacak öğretmen arkadaşlar daha önce dilekçeleri sunularak belirlenmiş olan tamgün okullarında öğretim yılı sonuna kadar görev yapacaklardır. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz.            

PARALEL DESTEK PROGRAMI

Öte yandan kendilerine Azınlık okullarında, sınıf içi paralel destek programı Türkçe ayağına öğretmen alımı konusunu sorduk. Yasada bunun öngörülmediğini, bunun ancak gerekli girişimlerin yapılmasıyla yasaya dahil edilerek çözüme kavuşturulabileceğini söylediler. Önümüzdeki dönemde Yönetim kurulu bu konuda gerekli çalışmaları yapacaktır.       

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN GENEL SEKRETER

İDRİS HASAN HAKKI HACI    

GENEL KURUL 2021

BİLGİLENDİRME

Değerli meslektaşlar,

Herşeyden önce üstlenmiş olduğunuz kutsal görevi özveriyle yerine getirmekte olduğunuz bu günlerde ve özel salgın şartlarında bu görevin daha da zor hale geldiği bu dönemde sizlere kolaylıklar diliyoruz. 

Sayın üyelerimiz,

Dernek çatısı altında 1994 yılından beri resmi olarak toplantılarımızı düzenli olarak her yıl yapıyoruz. Camia olarak bu bizler için gerçekten birliğimizin beraberliğimizin pekiştiği bir gün olmaktadır. Rodop’tan Meriç iline Azınlık Eğitimini üstlenmiş öğretmenler olarak bir araya geliyor olmamız bölgemiz için de önemli bir gündem oluşturuyor. Bu anlamda bizim kongrelerimiz önem arz ediyor.

Yine bir kongre ayındayız. Kongre ayındayız fakat bu sefer diğerlerinden farklı bir yılı, bir dönemi yaşıyoruz. Yaklaşık olarak bir yıldan beri bir salgının etkisine girdik. Bu salgına karşı alınmakta olan önlemler, getirilen kısıtlamalar yürürlüktedir. İşte bu kısıtlamalardan dolayı, bu yıl genel kurulumuzu şubat ayında yapmamız, halen yürülükte olan yasalar gereği mümkün değildir. Tüm toplantılara, katılımcı sınırlaması getirildiği için genel kurulumuz, toplanma sınırlamalarının kaldırılmasına kadar yönetim kurulumuz, Genel Kurul’u erteleme kararı almıştır.

Yürürlükte olan toplanma kısıtlamaları getiren yasalara dayanarak yönetim kurulunun almış olduğu bu karar kısıtlamaların sona ermesinden sonra yeniden değerlendirilip, gerekli adımlar atılacaktır.

Değerli üyelerimize saygılarımızla arz ederiz

Yönetim Kurulu adına

    Başkan                                   G.Sekreter

İdris HASAN                                Hakkı HACI

Yunanistan Başpiskoposu’nun İslâm hakkındaki sözlerini kınıyoruz

 Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’un bir televizyon programında, İslâm dini ve müslümanlar hakkında yaptığı açıklama ve değerlendirmeleri bizleri camia olarak son derece üzmüştür.

Bir barış dini olan İslam hakkında bu tür değerlendirmelerin bir dini lider tarafından dile getirilmiş olması bir talihsizliktir. İslam’a karşı bu tür haksız  sözler tüm müslümanların vijdanında mahküm olmaktadır.

Bizler, kim tarafından olursa olsun, dinlere ve insanların kutsallarına yönelik haksız ve temelden yoksun bu tür değerlendirmeleri kınıyoruz.

Yönetim Kurulu adına

    Başkan                                   G.Sekreter

İdris HASAN                                Hakkı HACI

Eğitimcilere Yönelik Hızlandırılmış Uzaktan Eğitim Seminerleri

Değerli meslektaşlar,
Yayınlanan 174545/Ε3-28-12-2020 tarihli FEK’te, eğitimin tüm kademelerinde görev yapan öğretmenlere yönelik Uzaktan Eğitim ve Bilişim Teknolojilerini daha verimli kullanabilme yetisi kazandırmayı amaçlayan seminerlerin önümüzdeki dönemde hayata geçirileceği duyuruldu. Gerek bu seminerlerden yararlanmak isteyen, gerekse de bu seminerlerde eğitmen rolü üstlenmek isteyen değerli meslektaşlarımızın ekte daha ayrıntılı bilgi bulacakları evrakı okumalarını öneririz.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

ENCÜMEN HEYETİ SEÇİMLERİ-Aralık 2020

Yönetim Kurulumuz;

Salgından dolayı yürürlükte olan dolaşım kısıtlamaları ve tüm toplumun üzerinde salgının yayılması endişelerinin olduğu bir ortamda seçim yapılması ister istemez bizleri salgın açısından tedirgin etmektedir. Ancak seçim tarihinde gerek salgının gidişatında daha iyi koşulların sağlanacağı beklentisi; gerekse de dolaşım ve toplanma kısıtlamalarının gevşetileceği olasılığı veya bu yöndeki beklentiler, yetkililer tarafından seçimlerin yapılmasının imkan dahilinde olduğu değerlendirilmiştir.

Bu sebeple bizler adaylık başvuruları için öngörülen 11 Aralık 2020 tarihine kadarki sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğine, velilerimizin de adaylık başvurularına rağbet etmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra da şartların daha iyiye gitmesi ve beklendiği gibi kısıtlamaların kaldırılması halinde seçimlerin gerçekleşebileceği umudunu taşıyoruz. Aksi halde, salgın yayılımında beklenen iyi gelişmeler olmadığı takdirde de, seçimin yapılması fikri çok gerçekçi gözükmemektedir. Toplumun sağlığı her şeyden önemli olduğu yadsınamaz.

Daimi İkamet Belgesi (Pistopiitiko Monimis Katikias) almak için belediyeye başvurunuzda yanınızda bir vergi temiz kağıdı ve kimliğiniz bulunması gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU

Batı Trakya Azınlık Okullarında Encümen Heyeti Seçimleri 2020

Bugün 01 Aralık 2020 Salı günü, Batı Trakya Azınlık Okullarında encümen heyetlerinin belirlenmesi için seçimler ilan edilmiştir. Aday olmak isteyen velilerin 11 Aralık 2020 tarihine kadar, okul idarelerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

1- Dilekçe (Okul idaresi tarafından verilecektir)

2- Daimi İkamet Belgesi (Pistopiitiko Monimis katikias). Belediye veya emniyet biriminden alınır.

3- Başvuru sırasında herkesin yanında bir de kimlik fotokopisi bulundurması gerekmektedir.

Değerli velilerimiz,

İçinde bulunduğumuz salgın ve alınan önlemler sebebiyle, okula gelmeden elektronik posta (e-mail) göndererek adaylık dilekçesi sunmanız önerilmektedir.

Rodop ili ilköğretim müdürünün bugün belirttiği üzere velilere adaylık dilekçesi örneğini göndermemiz ve yardımcı olmamız, ayrıca gerekli durumlarda velilerimizle irtibat içinde bulunmanız rica olunmuştur.

Değerli meslektaşlar,

Okullarımızda encümen seçimin yapılması için gerekli girişimleri hassasiyetle yapmaya özen gösterelim. Encümen heyetinin varlığı okullarımızın daha verimli çalışması bakımından çok önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Bu çerçevede tüm velileri de sandığa gitmeye ve bu kurumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Seçimler 22 Aralık 2020 Salı gün, sabah saat 08:00’de başlayarak akşam saat 17:00’de son bulacaktır.

Saygılarımızla arz ederiz

Rodop-Meriç İlleri S.Ö.P.A. Mezunu Öğretmenler Derneği

Yönetim Kurulu

SALGIN NEDENİYLE YÜZ YÜZE EĞİTİME İLKOKULLARIMIZDA DA ARA VERİLDİ

Yüz yüze eğitime ara verilen okullar kervanına ilkokullar, anaokulları ve kreşler de katıldı. Bakanın yaptığı açıklamaya göre:

 1. İlkokullar 27 Kasım 2020 tarihine kadar kapalı kalacak
 2. Uzaktan eğitime geçiliyor. Önümüzdeki haftabaşı eğitimciler eşzamanlı uzaktan eğitim için gerekli hazırlık ve denemeleri yaparak, derslerin başlayacağı 18 Kasım 2020 Çarşamba gününe hazır olacaklar. (17 Kasım tatil olduğunu hatırlatıyoruz)
 3. Ders saatleri 30 dk. olması öngörülüyor.
 4. İlkokulların ders saatleri 14:00-17:00 arası olarak düzenlenecektir.
 5. Sabah saat 09:00 itibarıyla ise tüm öğrencilerin ERT tv üzerinden yapılacak eğitim programlarını izlemeleri öngörülmektedir.
 6. Bugün okullara konuyla ilgili yönergelerin gönderileceği de açıklamada belirtilmektedir.

YÖNETİM KURULU ADINAİDRİS HASAN HAKKI HACI

Kaynak: https://www.esos.gr/arthra/70344/n-kerameos-anastelletai-i-leitoyrgia-ton-dimotikon-sholeion-kai-nipiagogeion-eos-kai-27