BAŞKAN İDRİS HASAN’DAN 2021-2022 EĞİTİM YILI MESAJI

Yeni bir eğitim yılı başlarken öncelikle tüm öğrencilerimize zihin açıklığı diliyor, anne babalara da evlatlarının eğitim hayatının başlamakta olan yeni safhasında başarılı olmaları konusunda maddi ve manevi olarak yanlarında olduklarını hissettirmeleri gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

Sayın veliler

İlkokul öğrencinin okuma ve yazmayı öğrendiği bir kurumdur. Ancak okul bunlardan daha önemli kazanımların edinileceği yerdir. En önemlisi okul bir öğrenci için kendi geleneklerini, göreneklerini, kültürünü ve dinini öğrendiği yerdir. Sadece öğrenmekle de kalmayıp; aynı zamanda bunların yaşanarak özümsendiği önemli bir kurumdur. Ailede temeli atılmış olan bilgilerin üzerine daha düzenli ve geniş olarak bu bilgiler pekiştirilip kalıcı hale getirilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, hiçbir dil aile içerisinde yeterince öğrenilemez. Eğitim sisteminde yer almayan dil birkaç kuşak sonra yok olmaya mahkumdur. Buna çok bariz örnekler de verilebilir.

Şükürler olsun ki antlaşmalar ve kültür protokolleri ile bizlere tanınmış özerk bir eğitim imkânımız mevcuttur. Bu eğitim sayesinde de azınlık toplumu geçmişten günümüze dil, din ve kültürünü korumayı başarmıştır. Böyle bir olanağa sahip olmayan azınlıkların dini ve kültürel bilinçlerini yavaş yavaş yitirdiklerini müşahede etmekteyiz. Din, dil ve kültürel benliğimizi gelecek nesillere aktarmanın yegâne yolu Türkçe’nin de öğrenildiği ve yaşandığı Azınlık okullarımızda okumaktır.

Ayrıca devletin resmi diline büyük önem vermeliyiz. Yunanca öğrenmek en önemli önceliğimiz olmalıdır; fakat bu kendi anadilimizi güzelce öğrendikten sonra mümkün olabilir. Anadilini eğitimini ihmal ederek ikinci bir dilin öğrenilmesinin mümkün olmadığı gerçeğini bilimsel çalışmalar açıkça ortaya koymaktadır. Devlet ilkokullarına giden öğrencilerimiz bu anlamda dezavantajlıdır. Çünkü onlar kendi anadilini yeterince geliştiremeden ikinci bir dil ile eğitim sürecine katılmaktadırlar. Anadili Yunanca olan diğer öğrencilerle eğitim görmeleri başka sorunları da beraberinde getirmektedir. Kaldı ki bu okullara giden yavrularımızın ezici çoğunluğu da kaynaştırma sınıflarına alınmaktadırlar. Bu sınıflarda farklı eğitsel çalışma programları uygulanmaktadır. Bunun böyle olması kaçınılmazdır zaten; çünkü anadili Yunanca olmayan bir öğrenci anadili Yunanca olan öğrencilerle dersleri yürütebilmesi mümkün olamaz.

O vakit olması gereken çok basittir. Öğrenci kendi anadilinin eğitimini sürdürürken aynı zamanda ikinci dili de buna bağlı olarak öğrenecektir. Bu imkânı sağlayan okullarımızın bulunması toplum olarak bizler için çok büyük bir kazanımdır ki, buna da sahip çıkmak geleceğimize sahip çıkmak anlamına geldiği unutulmamalıdır.

Sevgili öğrencilerimiz,

Sizler de eğitim hayatınızım yeni döneminde, yine şartlar ne olursa olsun büyük bir çaba gösterecek ve başarı basamaklarını birer birer zorlayacak ve aşacaksınız. Okula yeni girmekte olan öğrencilere yeni yuvalarına, yeni evlerine hoş geldiniz diyoruz. Bu yeni evde yeni arkadaşlıklar kuracak, öğretmenlerinizle tanışacak ve onları çok seveceksiniz. Bir üst sınıfa geçmiş olan diğer öğrencilerimizi de yeniden tebrik ediyor üst sınıfta da başarı göstereceğinizden hiç şüphemiz olmadığını bilmenizi istiyoruz. Biliyoruz ki sizler okulunuzda öğretmenleriniz ve sınıf arkadaşlarınızla uyum için çalışacak ve başarılı olacaksınız.

Değerli öğretmen arkadaşlar,

Sizler de yine kucaklarınızı açmış öğrencilerinizi sabırsızlıkla beklemektesiniz. Sizler de her şartta öğrencilerinizi aydınlık yarınlara en güzel, en donanımlı şekilde hazırlamanın heyecanıyla hazırlıklarınızı yaptınız ve derslerinize başlamak üzere beklemektesiniz. Sizlere şimdiden iyi çalışmalar ve başarı dileklerimizi sunuyoruz.

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN GENEL SEKRETER

İdris HASAN Hakkı HACI

KAPATILAN AZINLIK OKULLARINA YENİLERİ EKLENDİ

Azınlık okullarımızdan Rodop ilinde sekiz, İskeçe ilinde de dört olmak üzere on iki tanesi daha kapatılmıştır. Toplum olarak maalesef büyük bir kayıpla daha karşı karşıya bırakıldık. Temennimiz bundan sonra tek bir okulumuz dahi kapanmamasıdır. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermek hepimizin başlıca sorumluluğudur.

Rodop ilinde kapatılan okullarımız: Aşağıköy, Eşekçili, Gebecili, Işıklar, Karacaoğlan, Kozdere, Payamdere, ve Sınırdere Azınlık okullarıdır.

İskeçe ilinde kapatılan Azınlık okulları: Taraşmanlı, Kurthasanlı, Karagözlü, Sinikova Eski Mahalle

Okulların kapatılması tüm Azınlık toplumunu üzmüştür. Okullar bir toplum için bilgili ve ahlaklı bireyler yetiştirmesi için önemlidir. Aynı zamanda okullar o toplumun dilini ve kültürünün gelecek nesillere aktarılmasını sağlama bağlamında vazgeçilemez kurumlardır. Azınlık okullarımız da bizim toplumumuzun dil, din ve kültürünün gelecek nesillerde yaşatılmasının en büyük güvencesidir.Bu sebepledir ki Lozan’a dayandırılarak ülkemizin de çıkardığı yasalar bu çerçevede olmuştur. Kendine has bir dili, dini ve kültürü olan bu toplumun okullar kurup yaşatmasını güvence altına almıştır. Son yıllarda bazı çevreler türlü ayak oyunlarıyla Azınlık okullarının kapatılması için büyük uğraş vermektedir. Bunu yaparken de maalesef kural tanımaz uygulamalar toplum olarak bizleri tedirgin etmektedir. Bakıyorsunuz karar alıyorlar uyguluyorlar. Sonraki yıl kendi aldıkları karar hesaplarına uymuyor değiştirip başka türlü yapıyorlar. Böyle olmaz!

Yetkili yetkisiz herkesin dilinden düşmeyen çok kültürlü toplum ile gurur duyuyorduk. Trakya için bir zenginlik olduğunun altını çiziyorduk. Bu sözlerimizde samimi değil miydik yoksa! Eğer samimi olarak çok kültürlü toplumu istiyorsak bunun gereği olan Azınlık okullarını desteklemek gerekir. Azınlık Eğitimini desteklemek gerekir. Az öğrenci var bahanesiyle, az öğrenciyle iyi eğitim verilmiyor kandırmacasıyla okullar kapatılmamalı. Az öğrenci ile iyi eğitim olmasaydı yabancı dil kurslarında herkes az öğrencili sınıfları tercih etmezdi. Bunları bırakalım! Azınlık öğrencisi için bir yabancı dil olan Yunancanın öğretilebilmesi için az öğrencili sınıflarda anadili yanında resmi dilin öğretildiği okulları destekleyelim. Gerçekten çocukların her iki dili öğrenmesini istiyorsak Azınlık okulunun her bakımdan önü açılmalıdır.

Ne üzücüdür ki bu kadar önemli kurumlarımız birer birer kapanıyor, kapatılıyor. Okullarımızın kapanmasına her ne kadar devlet ilgili (!) birimleri karar veriyor olsa da; maalesef bizler toplum olarak okumadan araştırmadan sormadan söylentilere ve algı operasyonlarına çok çabuk kanıyoruz. Bakın, biz toplum olarak ne istediğimizi ve ne yaptığımızı çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Devletin resmi dilini çok iyi öğrenmeliyiz. Elbette! Ama kendi dilimizi bir kenara atarak ve nasılsa evde öğreniliyor safsatalarına inanarak devlet okuluna çocuğumuzu göndermek çözüm asla olmayacaktır. Anadil bilimsel düzeyde öğrenilmeden başka dili derinlemesine öğrenemezsiniz. O vakit anadil ile resmi dilin birlikte öğretildiği Azınlık okulu ideal bir seçenektir. Yapmamız gereken burada verilen eğitim kalitesinin iyileştirilmesi konusunda yapıcı girişimlerde bulunmaktır. İyi ama azınlık okulunda şu aksaklık bu eksiklikler var, diyenler oluyor. Aksaklık her yerde var! bu bahaneyle çocuğunu alıp devlet okuluna götürmek çözüm olamaz. Hem sen aradığını bulamazsın; çünkü orada da eksiklikler var. Üstelik öğrenci kendisine yabancı bu yeni ortamda, başka bir dil ve kültür içerisinde güven sarsıntısına uğrayıp etkilenmesi kaçınılmazdır.

Azınlık okullarının önemi;

Azınlık okulları, başka toplumlar istese dahi sahip olamayacakları büyük bir kazanımdır. Bu kazanımlarımıza sahip çıkmak gelecek nesillerin emanetine sahip çıkmaktır.Azınlık okullarımız çok iyi eğitim vermektedir. Toplumumuzda kendi alanında iyi bir yere gelmiş insanlar Azınlık Okullarından mezun olmuşlardır.Verilen eğitimden memnun olmayabiliriz. Ama tepkimizi okulu terk ederek ortaya koymak değil, durumun düzelmesi için iyi niyetle gayret etmek gerekir. Zaten okulunu terk etmekle bir şey kazanılmaz, tam aksine çok şey kaybederiz.

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN G. SEKRETERİdris

HASAN Hakkı HACI

M/vekili İlhan AHMET Yeni Öğretmen Atamalarında Türkçe öğretmenlerinin Dahil Edilmesi Talebimizi Meclise Sundu

Milli Eğitim Bakanlığının 13 Temmuz 2021 tarihinde duyurduğu 11 700 öğretmen içerisinde Azınlık Okulları Türkçe Müfredatında görev yapan PE73 Türkçe öğretmenlerine yer vermemiş olması gerçekten beklemediğimiz bir durumdu. Böyle büyük bir atama paketi yürürlüğe konarken Azınlık Eğitimi öğretmenlerinin düşünülmemiş olması camiamızı olduğu kadar tüm Azınlık toplumunu da hayal kırıklığına uğratmıştır. Üstelik Azınlık okullarımıza Türkçe öğretmenlerinin son kadro tayinleri bundan tam on iki (12) yıl önce yapıldığını düşünecek olursak ihtiyacı büyüklüğünü tüm açıklığıyla ortaya koymaya yetmektedir.

Eğitimde sözleşmeli öğretmen atamaları her ne kadar ihtiyaca cevap veriyor gibi gözükse de aslında eğitim açısından bu bir çözüm değildir. Eğitimde devamlılığın sağlanabilmesi ve düzenli eğitim sürecinin işleyebilmesi için öğretmenin asgari üç (3) yıl, hatta altı (6) yıl aynı okulda görev yapması gerekmektedir. Bu da kadrolu öğretmenlerle mümkün olmaktadır. Bu açıdan değerlendirdiğimizde Azınlık Öğretmenleri’nden de daimi ihtiyaç olan yerlere atamaların derhal yapılması elzemdir.

Bu konuya dikkati çekmek ve var olan öğretmen ihtiyaçlarını belirtmek üzere Dernek olarak Eğitim Bakanlığı’na resmi yazı gönderdik.

Milletvekilimiz sn. İlhan AHMET göndermiş olduğumuz bu talebimizi bir çalışma yaparak meclis gündemine getirmiştir. Yaptıkları bu çalışmadan dolayı değerli milletvekilimize tüm üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz. Beklentimiz bu konunun ivedilikle çözülmesi ve Türkçe müfredatına PE73 öğretmenlerinin atanmasıdır.

Saygılarımızla arz ederiz

YÖNETİM KURULU ADINA

Başkan Genel Sekreter

İdris Hasan Hakkı Hacı

Αίτημα Διορισμού Εκπαιδευτικών ΠΕ73 Μειονοτικού Προγράμματος στα Μειονοτικά Σχολεία

        Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Με το έγγραφό μας αυτό ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου σας στέλνουμε το παρακάτω  θέμα, που χρήζει άμεσης επίλυσης και φυσικά απασχολεί  τα Μέλη του Συλλόγου μας και ζητούμε την προσοχή σας και την θετική αντιμετώπισή τους από το Υπουργείο:   

Με την ανακοίνωση της  την 12/07/2021 από το υπουργείο παιδείας γνωστοποίηθηκε η κατανομή των 11.700 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης Γενικής Εκπαίδευσης κατά κλάδο, ειδικότητα και ειδίκευση, που διορίζονται κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Με την παρούσα θέλουμε να σας εκθέσουυμε αλλά και να σας παρακαλέσουμε ώστε να εξετάσετε εκ νέου την περίπτωση διορισμού εκπαιδευτικών ΠΕ73 για το μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων που δυστυχώς στην ανακοίνωση για διορισμούς εκπαιδευτικών που έγιναν τελευταία από το υπουργείο παιδείας δεν έχει προβλεφθεί. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι οι τελευταίοι διορισμοί εκπαιδευτικών ΠΕ 73 έγινα προ δωδεκαετίας.

Ως Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκαλών Αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης θεωρούμε ότι και η Μειονοτική Εκπαίδευση έχει ανάγκη από διορισμούς εκπαιδευτικών.

            Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την προώθηση και επίλυση του αιτημά μας.

                             Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό

                                                      Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων

                                                   Αποφ. Ε.Π.Α.Θ. Ν. Ροδόπης-Ν. Έβρου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                ΧΑΣΑΝ ΙΔΡΙΣ                                      ΧΑΤΖΗ ΧΑΚΚΗ

N.D. Rodop İli Teşkilâtı Başkanından Derneğimize Ziyaret

Από την επίσκεψη του κ. Γιάννη Βεζυργιαννίδη, πρόεδρο ΝΟΔΕ Ροδόπης στο Σύλλογο

Derneğimiz üstlenmiş olduğu sorumlulukları ve yürütmekte olduğu görevleri hasebiyle öteden beri gerek bölgemizin kurum, kuruluş ve seçilmişleri olsun gerekse de devlet yetkilileri ve siyasi parti yöneticileri olsun görüşmeler yapmaktadır. Amaç görev alanımızla ilgili istişarelerde bulunmak ve muhtemel çözüm önerilerimizi yetkililere iletmektir.

Bu çerçevedeki görüşmelerimizden bir tanesi de 02 Temmuz 2021 Cuma günü derneğimiz bürosunu ziyaret eden NODE Rodopis Başkanı Sayın Yannis Veziryannidis gerçekleşmiştir. Ziyaret sırasında yönetim kurulumuzdan Başkan sn. Idris Hasan, G. Sekreter sn. Hakkı Hacı, Sayman sn. İbrahim Mustafa ve Y.K. Üyeleri sn. Mehmet S. Çolak ile sn. Hüseyin Şakir H. hazır bulunmuşlardır. Karşı taraftan da Nea Dimokratia Rodop İli Teşkilâtı Başkanı sn. Yannis Veziryannidis ile DMT Bölgesi Rodop Birimi Başkan Yard. Sn. Cihan İmamoğlu da bu ziyarete katılmışlardır.

Öğle saatlerine gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir buçuk saat sürmüştür. Görüşme sırasında sorumluluk alanımıza giren konular hakkında görüşlerimizi kendilerine iletme fırsatı bulduk. Sn. Yannis Veziryannidis ve sn. Cihan İmamoğlu da bizleri dikkatle dinledikten sonra kendilerinin de dile getirilen konularda atılabilecek adımlar ve çözüm önerileri üzerindeki fikirlerini dile getirmişlerdir.

Gerçekleşen bu ziyaret bizleri memnun etmiştir. Sorunlarımızın çözüme kavuşturulabilmesi için istişarenin şart olduğu çok açıktır. Bizler de bunu yapıyoruz ve bu bağlamda çözümler beklediğimizin de altını çiziyoruz. Bazen sorunlar sanıldığı kadar zor olmadığını hatırlatıyoruz. Bu noktada sihirli sözcüğün ‘diyalog’ olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

YÖNETİM KURULU ADINA

Başkan Genel Sekreter

İdris Hasan Hakkı Hacı

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Οι δύο Σύλλογοι μας (Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Ροδόπης «Οι Τρεις Ιεράρχες» και Σύλλογος Δασκάλων Αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου) πραγματοποίησαν για πρώτη φορά επίσημη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων τους. 

Η ιστορική αυτή συνάντηση επιβεβαιώνει την κοινή θέληση των δύο Συλλόγων για συνεργασία, παραγωγικό διάλογο και κοινούς αγώνες στην κατεύθυνση υπεράσπισης των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών της μειονότητας αλλά και των εργασιακών και άλλων δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα και προέκυψαν μια σειρά από συμπεράσματα που αφενός απηχούν τις θέσεις και των δύο συλλόγων αφετέρου ανοίγουν το δρόμο για περαιτέρω λεπτομερέστερες επεξεργασίες και αναλυτικές προτάσεις.  Συγκεκριμένα:

Α) Οι δύο Σύλλογοι θεωρούμε πως η παρεχόμενη εκπαίδευση στα μειονοτικά σχολεία πρέπει να αντιμετωπίζεται με την δέουσα ευαισθησία που αντιστοιχεί στη σημασία της και διεκδικούμε ένα σύγχρονο μειονοτικό δημοτικό σχολείο που να  ανταποκρίνεται περισσότερο στις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών και της κοινωνίας. Θα έχουμε το επόμενο διάστημα συνεχή συνεργασία για τη διαμόρφωση σχετικής αναλυτικής πρότασης που σε γενικές γραμμές θα περιλαμβάνει:

~ Νέα νομοθεσία πλαισίου λειτουργίας μειονοτικών σχολείων πάνταστην κατεύθυνση σεβασμού του πολιτισμού και των δικαιωμάτων της μειονότητας όπως αυτά καθορίζονται και προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο. Οι επιμέρους ρυθμίσεις ζητημάτων λειτουργίας του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου οφείλουν επιπλέον να καλύπτουν τις μορφωτικές ανάγκες των μειονοτικών μαθητών και να μην παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

~ Νέο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των δύο προγραμμάτων που πρέπει να περιλαμβάνει και επιπλέον σύγχρονα διδακτικά αντικείμενα (π.χ. πληροφορική). Ειδικά για το ωρολόγιο πρόγραμμα πρέπει να υπάρξει άμεσα νομική ρύθμιση για το πρόγραμμα της Παρασκευής που να σέβεται τα θρησκευτικά καθήκοντα των μουσουλμάνων μαθητών και εκπαιδευτικών, το υπάρχον εθιμικό δίκαιο και να κατοχυρώνει τόσο την ασφάλεια των μαθητών όσο και τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών πρωινού και ολοήμερου προγράμματος.

~  Νέα βιβλία και για τα δύο προγράμματα με τη συνεργασία όλων  των ενδιαφερομένων μερών που να υπηρετούν το ανωτέρω συνεργατικό αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα.

~ Πανεπιστημιακού επιπέδου επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς και των δύο προγραμμάτων.

~  Θεσμοθέτηση προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης με μόνιμο τρόπο που να αντιστοιχεί σε δύο ώρες κατ’ ελάχιστο την εβδομάδα για κάθε πρόγραμμα (ελληνόγλωσσο -τουρκόγλωσσο) σε κάθε τμήμα.

~ Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε κάθε πολυθέσιο Μ/κο σχολείο και στελέχωσής τους με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης και για τα δύο προγράμματα. Αντίστοιχα και για τα δύο προγράμματα πρέπει να γίνονται οι αναγκαίες προσλήψεις για παράλληλη στήριξη.  Το ΚΕΣΥ και τα Ειδικά Σχολεία να στελεχωθούν με εκπαιδευτικό προσωπικό ώστε να μπορούν να υποδεχτούν και να στηρίξουν και μαθητές – τριες των μειονοτικών δημοτικών σχολείων.

~ Ίδρυση σχολικών βιβλιοθηκών στα μειονοτικά σχολεία και για τα δύο προγράμματα.

~  Επιλογή Διευθυντών/Υποδιευθυντών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γίνεται η επιλογή Διευθυντών των δημόσιων δημοτικών σχολείων και από τα ίδια όργανα με διατήρηση της επιλογής Διευθυντή/ντριας από το τουρκόγλωσσο πρόγραμμα και Υποδιευθυντή/ντριας από το ελληνόγλωσσο. Διασφάλιση ενιαίας μείωσης του διδακτικού ωραρίου Διευθυντών/Υποδιευθυντών στο επίπεδο των Διευθυντών των δημοσίων σχολείων.

Β) Οι δύο Σύλλογοι θεωρούμε επιπλέον πως

~ Η αρχική αναλογία εκπαιδευτικών/μαθητών πρέπει να διαμορφωθεί στο 2/22 στα διθέσια σχολεία και να διατηρεί αντίστοιχη πρόοδο σε αναλογία μαθητών /τμημάτων/εκπαιδευτικών σε σχολεία με περισσότερα τμήματα. Επιπλέον χρειάζεται ενίσχυση και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ώστε κανένα τμήμα να μην έχει περισσότερους από 15 μαθητές-τριες. 

~ Κατά τις αναστολές λειτουργίας των Μειονοτικών Σχολείων να εφαρμοστεί η ίδια διάταξη που ισχύει και τη λειτουργία τους. Λαμβάνοντας υπόψιν πιο διεξοδικά τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες αλλά και τη γνώμη γονέων, σχολικής εφορείας και εκπαιδευτικών.  Θεωρούμε πως υπάρχουν περιπτώσεις μειονοτικών δημοτικών σχολείων που μπορούν να λειτουργήσουν και κάτω από το άτυπο όριο των 8 μαθητών (γεγονός που δεν απαγορεύεται άλλωστε από τη νομοθεσία). Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για τη δυνατότητα λειτουργίας ολοήμερων τμημάτων. Επίσης, εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, η ίδρυση και λειτουργία καινούργιου μειονοτικού σχολείου να γίνεται απρόσκοπτα.

~ Οι ώρες σίτισης στα ολοήμερα μειονοτικά σχολεία πρέπει να προσμετρώνται παντού ως διδακτικές όπως και στα δημόσια σχολεία . 

~ Πρέπει να καταργηθούν άμεσα οι διατάξεις του νόμου 4310/2014 που απαγορεύουν σε μουσουλμάνους εκπαιδευτικούς να εργαστούν στα μειονοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 64. παρ.1 του νόμου 4310/2014 που απαγορεύει σε μουσουλμάνους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 (δασκάλους-ες ελληνόγλωσσου προγράμματος) και ΠΕ71 (δασκάλους – δασκάλες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)  μέλη της μειονότητας της Θράκης να εργάζονται στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων. Η ρύθμιση της παραγράφου αυτής, αντίκειται στο Σύνταγμα καθώς εφαρμόζει αρνητική διάκριση στην εργασία βάσει θρησκεύματος θυμίζοντας άλλες εποχές διοικητικών διακρίσεων σε βάρος της μειονότητας. Υπενθυμίζουμε πως μουσουλμάνοι/ες εκπαιδευτικοί ΠΕ70, ΠΕ71 εργάζονταν κανονικά το διάστημα 2001-2014 στα μειονοτικά σχολεία.

~ Πρέπει άμεσα να επανιδρυθούν οι οργανικές θέσεις που κακώς καταργήθηκαν στο 2ο και 4ο Μ/κο ΔΣ Κομοτηνής.

Οι δύο Σύλλογοι καταγράφουμε στο κείμενο αυτό σημεία συμφωνίας που προέκυψαν στις μεταξύ μας συναντήσεις. Πέραν αυτών ο κάθε Σύλλογος προφανώς μπορεί και έχει αποτυπωμένα αναλυτικότερα επιμέρους αιτήματα. Το σημαντικό είναι πως επιτέλους ξεκίνησε η απαραίτητη συζήτηση.

Οι δύο Σύλλογοι θεωρούμε πως για όλα τα ανωτέρω ζητήματα αναγκαία και ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή στη συζήτηση όλης της μειονότητας και όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι δύο Σύλλογοι πέραν των ζητημάτων που αφορούν τη μειονοτική εκπαίδευση δηλώνουμε πως συνεργαζόμαστε για την υπεράσπιση και διεύρυνση όλων των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών δικαιωμάτων ενάντια στην εφαρμογή αντιεκπαιδευτικών και αντιλαϊκών πολιτικών  από όποια κυβέρνηση και εάν προέρχονται.

Η κοινή αυτή δήλωση δόθηκε στη δημοσιότητητα την 5/2/2020

2020-2021 EĞİTİM YILININ ARDINDAN…

Zor şartlar altında uzun bir maratonu başarıyla tamamladık. Böylece yeni tecrübeler edinmiş olduk. Salgın şartlarında eğitimim uzaktan bilişim teknolojileri ve yöntemleriyle sürdürülmesi öğrencilerimizin ders kaybını büyük ölçüde önlemiş olması sevindiricidir. Ancak bunun asla uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutacağı anlamına gelmediğini; bunu böyle değerlendirmenin yanlış olacağının altını kalınca çizmek istiyoruz.

Sevgili öğrencilerimiz

Bir eğitim yılının daha sonuna geldik. Sizler, aydınlık yarınlara giden yolda bir eşiği daha geçerken önümüzdeki yaz tatilini bu yolun kesintiye uğramaması için; tatili, sadece gücümüzü toparlamak için istirahat etmek, hedefleri gözden geçirmek için kısa bir ara olduğunu unutmuyoruz. Tatilinizde, kitap okumaya mutlaka zaman ayırmalısınız. Bilimde öncü olan toplumların kitap okumaya büyük önem verdiğini unutmayalım.

Kıymetli anne-babalar

Sizler de çocuklarınızın başarısı için sürekli onlara destek oldunuz. Evladınızın kendi toplumuna yararlı bir insan olarak yetişmesine, gelenek ve göreneklerimize bağlı bireyler olmaları konusunda bilinçli hareket etmeye çaba göstermektesiniz. Yeni bin yılda okulun görevi öğrencisine tüm bilgileri vermek değil; öğrencilerini sorgulayan ve araştıran bireyler olarak yetiştirmektir. Asıl önemlisi ise sanal ortamlarda oluşan bilgi kirliliği içinden doğru bilgiye ulaşma becerisi edinmesini sağlamak okulun başlıca hedefleri arasındadır. Kendi kültürüyle yoğrulmuş, geleneklerini derinlemesine özümsemiş ve kendi öz değerleri içinde tahsilini sürdürmüş çocuklarımız yarınlara daha güvenle bakabilmektedir.

Değerli öğretmenlerimiz

Sizler de öğrencilerinizin başarısı için gayret etmektesiniz. Öğrencilerinizin başarıları sizin yegâne mutluluk kaynağınızdır. Anne babalar sizlere evlatlarını gönül rahatlığıyla teslim etmektedir. Üstün gayretiniz sayesinde onların sizlere güveni sarsılmadan devam etmektedir. Bunun da sizler için çok önemli olduğunu biliyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de özveriyle öğrencilerinizin başarıları için çalışacağınızı biliyoruz. Kutsal öğretmenlik mesleği bunu gerektiriyor!

Ayrıca okullarımızın verimli bir eğitim verebilmesi için Encümen üyelerimiz, Okul Aile Birliği üyelerimiz ve belediye görevlilerimizin önemli katkıları olmaktadır. Onların okullarımıza sağladıkları yararları gerçekten çok önemsiyoruz. Özellikle okul idareleri ve öğretmenlerimizin işlerini fazlasıyla kolaylaştırdıklarını hatırlatıyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Elbette ki bu emeğin karşılığı sevgili öğrencilerimizin öğrenimine olumlu şekilde yansıyor. Sizleri gelecek eğitim yıllarında da yanımızda görmeyi temenni ediyoruz.

Başkan G.Sekreter

İdris HASAN Hakkı HACI

Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Başkanı Ziyaretimiz

Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde daha önceden planlanmış olan Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Başkanı sayın Hristos METİOS ziyaretimizi bugün 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 13:30’da gerçekleştirdik. Ziyarete derneğimiz yönetim kurulu üyelerinin ortak kararı sonrası başkan sn. İdris HASAN, Genel Sekreter sn. Hakkı HACI ve Sayman sn. İbrahim MUSTAFA katılırken, diğer taraftan sn. Hristos Metios ’un yanı sıra DMT Bölgesi Rodop Biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı Cihan İMAMOĞLU da hazır bulunmuşlardır.

Ziyaretimizin başlıca amaçları;

  • Bölgemizde eğitim alanındaki gelişmelerin değerlendirmesini yaparak var olan sorunların çözümü üzerinde durduk.
  • Verilmekte olan hizmetlerin iyileştirilmesi noktasında fikir alış- verişinde bulunduk. Bu anlamda bizler de düşüncelerimizi kendilerine anlatma fırsatı bulduk.
  • Azınlık eğitimini ilgilendiren konulardaki görüşlerimizi kendileriyle paylaşma fırsatı bulduk. Bu bağlamda kendilerinin düşüncelerini alma fırsatı bulduk.
  • Bir eğitim camiası olarak üyelerimizi ilgilendiren meseleler hakkında kendilerini bilgilendirme fırsatı bulduk.

Dostane bir havada geçen Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Başkanı sn. Hristos METİOS ziyaretimiz yaklaşık bir saat sürmüştür. Bizlere zaman ayırdıkları için sn. Hristos METİOS ve sn. Cihan İMAMOĞLU’na teşekkür ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

Sigortasız Hizmet Dönemleri Konusunun Çözüme Kavuşturulması

DİMİTRİS HARİTU TALEBİMİZİ MECLİSE SUNDU

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

Αναφορά στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου την επιστολή του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΘ) Ν.Ροδόπης-Ν.Έβρου 

Sn. Dimitris Haritos’un meclise yaptığı sunumu okumak için bağlantı metnine TIKLAYINIZ

Azınlık Eğitimi Türkçe Programında hizmet veren öğretmenler 1982 ile 1993 yılları arasında sözleşmeli öğretmen statüsünde istihdam edildikleri dönemde kendilerine sigorta yapılmamıştır. O dönemlerde özellikle sağlık hizmeti alamamaktan dolayı kendileri ve aileleri mağdur edilen bu öğretmenler sonraları da emeklilik konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bunun sonucunda emeklililk yılları gelmiş olan bu memurların sigortalarının yapılmadığı hizmet yıllarından dolayı görevden ayrılmaları mümkün olmamaktadır.

Yönetim kurulu olarak, bu konuya çözüm getirilerek için gerekli girişimleri yapmaya devam ediyoruz. Bu haksızlığın giderilmesi gerek emeklilk hakkından maruz kalan öğretmenler için, gerekse de emekliliğe ayrılmaları durumunda göreve gelecek yeni nesil öğretmenlerin istihdamının yolu açılacağı için çok önemlidir.

Bu çerçevede hazırladığımız resmi yazımızı çalışma ve eğitim bakanlıklarına iletirken, bölgemizdeki ilgili kurumları ve seçilmişleri bilgilendirmiş bulunmaktayız.

Beklentimiz odur ki, devlet tarafından istihdam edileler hizmet vermiş bu meslektaşlarımızın o döneme ait sigorta hakları emekliliklerine yansıtılarak çözüme kavuşturulur. Gönderilen resmi yazıyı gönderinin başında PDF olarak bulabilirsiniz.

Rodop İli SYRİZA m/vekili sn. Dimitris Haritos sigortasız yıllar konusunda girişimde bulunarak talebimizi meclise sunmuştur. Kendilerine yaptıkları çalışmadan dolayı camiamız adına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Konunun çözüme kavuşması konusunda her türlü katkının önemli olduğunu değerlendiriyoruz.

BAŞKAN GENEL SEKRETER

İdris HASAN Hakkı HACI

DERNEĞİMİZE MİLLETVEKİLİ İLHAN AHMET TARAFINDAN ZİYARET

~Rodop İli Milletvekili sn. İlhan Ahmet Derneğimizi ziyaret etti

~Ziyaret 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 19:00

~Ziyarete m/vekilimizin danışmanları sn. Ali Nalbant ve Damon Damianos katılırken, Dernek yönetiminden başkan İdris Hasan’ın yanısıra Genel Sekreter Hakkı Hacı, Sayman sn. İbrahim Mustafa ve Yönetim Kurulu üyesi sn. Mehmet S. Çolak hazır bulumuşlardır.

KONULAR

1)Azınlık İlkokulları Türkçe Programına Özel Eğitim öğretmeni ihtiyacı

2) Azınlık okullarına yeni öğrenci kayıtlarında yaşanan aksaklıkların-engellerin giderilmesi

3) Azınlık Eğitimi’ni ilgilendiren diğer konular

~Değerli m/vekili sn. İlhan Ahmet’in ziyareti sırasında yukarıdaki konular görüşülmüş, bu konularda atılan adımlar değerlendirilmiş ve bundan sonra atılacak adımlar üzerinde durulmuştur.

~Değerli m/vekili İlhan Ahmet’e derneğimizi ziyaret ederek Azınlık Eğitimine gösterdikleri ilgiden dolayı teşşekkürlerimizi sunarız.

Kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz

YÖNETİM KURULU