Εκλογές Αιρετών Οργάνων των Σχολικών Eφορειών των Μειονοτικών Σχολείων

Κυρία Υπουργέ,

Με τη λήξη της θητείας των αιρετών οργάνων των σχολικών εφορειών των μειονοτικών σχολείων της Θράκης στις 31 Δεκεμβρίου 2020  που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία και μάλιστα αν αναφέρουμε μόνο τα θέματα θέρμανσης και προμήθειας υλικών καθαριότητας  που είναι στην αρμοδιότητα τους είναι αρκετό για να να γίνει κατανοητό το πρόβλημα που προκύπτει σε μια εποχή που είναι εκτεθειμένοι μάλιστα εν καιρώ πανδημίας σε κίνδυνο από έλλειψη πετρελαίου θέρμανσης αναλώσιμα υλικά αλλά και υλικών καθαριότητας και υγιεινής.

        Από την αρχική προκήρυξη και μετά δόθηκαν έξι (6) διαδοχικές παρατάσεις στην προκήρυξη των εκλογών με αποτέλεσμα να μένει ένα μεγάλο κενό στη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων.

      Ενδεικτικά αναφέρουμε τα περισσότερα σχολεία αντιμετωπίζουν δυσκολίες θέρμανσης αλλά και να προσφέρουν την απαιτούμενη καθαριότητα λόγω έλλειψης υλικών καθαριότητας , διότι δεν δύναται να κάνουν καμία οικονομική συναλλαγή με τις τράπεζες για την χρηματοδότηση άμεσων αναγκών των σχολείων τους, αφού λείπουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα και δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια οι εξουσιοδοτήσεις του Περιφερειακού Διευθυντή.

Κυρία Υπουργέ,

        Προς τούτο, το Δ.Σ του  Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων ΕΠΑΘ Ν. Ροδόπης και Ν. Έβρου ζητά:                 

      Εάν κρίνεται ότι είναι αδύνατη να πραγματοποιηθούν, με όλα τα αναγκαία μέσα προφύλαξης και περιοριστικών μέτρων λόγω πανδημίας οι εκλογές εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις σχολικές εφορείες στα μειονοτικά σχολεία Ροδόπης και  Έβρου, να ανακληθεί η προκήρυξη των εκλογών για την ανανέωση της θητείας των μελών των σχολικών εφορειών που ολοκληρώθηκε στις 31-12-2020 και να παραταθεί για ένα χρόνο με τις παρούσες εκλεγμένες διοικήσεις έως και τις  31-12-2021, ώστε αυτές να διεξαχθούν κανονικά και χωρίς ασφυκτικούς χρονικούς και θεσμικούς περιορισμούς που θέτουν εν αμφιβόλω την ακόλλητη  συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία του συνόλου της σχολικής κοινότητας των μειονοτικών σχολείων της Θράκης.         

          Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την προώθηση και επίλυση του αίτημά μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΘ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ-Ν.ΕΒΡΟΥ

2021-2022 Eğitim Yılı Öğrenci Kayıtlarında Son İki Gün

Önümüzdeki 2021-2021 Eğitim yılı için kayıtlar 20 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir. 2015 yılında doğmuş olan çocuklarımız önümüzdeki eğitim yılında ilkokula başlayacaklardır. Azınlık okullarımız köylerimizde, mahallelerimizde faaliyetlerine devam ederken yeni gelecek öğrencilerini kabul etmeye hazır durumdadır. Yavrularımızın anaokulu serüveninden sonraki sıcak yuvaları Azınlık Okullları bu yıl da gerek yüz yüze, gerekse de uzaktan eğitimle öğrencileriyle sıcacık ders ortamları sunmaktadır.

Kayıtlar için önümüzde iki (2) günümüz daha var; fakat işlemleri son ana bırakmayarak hemen yarın Azınlık okulumuzla irtibata geçerek kaydınızı yaptırmalısınız.

Tüm azınlık okullarımız okulun girişindeki duyuru panosuna kayıtlar konusunda gerekli evrakları içeren duyuruyu asmışlardır. Bunun yanı sıra muhtemel sorularınıza yanıt alabilmeniz için müdürün ve görevli memurun iletişim bilgileri verilmiş olmalıdır.

Yürürlükte olan hareket kısıtlamaları sebebiyle evraklar ilk etapta elektronik yöntemlerle verilebilecektir.

Ön kayıt için iki işlem yapılmalıdır. Birincisi okulun size sağlayacağı dilekçeyi (Arzu ederseniz dilekçeyi buradan indiriniz) doldurarak sunmanız, ikincisi anaokulundan öğrenci belgesi (Veveosi fitisis) alarak okulunuza ulaştırmanızdır. Rodop ili ilköğretim müdürü sayın Marinos ile telefon görüşmemizde bize bu evrakın  elektronik olarak sunulabileceğini belirtmişlerdir.

Bu konuda bilgi almak için Derneğimizin sosyal medya sayfası üzerinden bize yazabilirsiniz: https://www.facebook.com/Rodop-Meri%C3%A7-%C4%B0lleri-Sel%C3%A2nik-%C3%96zel-Pedagoji-Mezunu-%C3%96%C4%9Fretmenler-Derne%C4%9Fi-102289375160465

Azınlık İlkokullarının İletişim Bilgileri için TIKLAYIN

AZINLIK İLKOKULLARI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kayıtlarla ilgili daha fazla bilgi almayı arzu ederseniz bağlantısı verilen resmi yazıyı okuyunuz.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021-2022

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΑΙΘ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Παίρνουμε την πρωτοβουλία σήμερα να επικοινωνήσουμε μαζί σας θέλοντας να σας μεταφέρουμε ένα σημαντικό αίτημα του συνόλου της σχολικής κοινότητας των μειονοτικών σχολείων της Θράκης, ειδικότερα δε των γονέων και κηδεμόνων, που βρίσκονται στην δυσάρεστη θέση μετά την αναστολή λειτουργίας υφισταμένων μειονοτικών εκπαιδευτηρίων στους οικισμούς τους, να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε άλλους οικισμούς όπου συνεχίζουν να υφίστανται εν λειτουργία μειονοτικά σχολεία.

Βάσει της πρακτικής που ακολουθείται σήμερα, οι μαθητές μετά την αναστολή λειτουργίας της υφιστάμενης σχολικής μονάδας καλούνται να μεταγράψουν τα παιδιά τους στην νέα σχολική μονάδα όπου έχει μεταφερθεί το αρχείο της τελούσης υπό αναστολή προηγούμενης σχολικής μονάδας.

Παρουσιάζεται, όμως, το φαινόμενο τα αρχεία να αποστέλλονται σε σχολεία με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από τους οικισμούς καταγωγής των μαθητών, που κατ’ αυτόν τον τρόπο καλούνται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και μάλιστα μέσα σε συνθήκες έξαρσης της πανδημίας.

Για τον λόγο αυτό ζητούμε να γίνει αποδεκτό το αίτημα των σχολικών εφορειών των υπό αναστολή τελούντων σχολικών μονάδων και να ληφθεί υπόψη η ισχυρή θέση επί του θέματος των γονέων και κηδεμόνων, που ζητούν να έχουν την διακριτική ευχέρεια επιλογής των σχολικών μονάδων στις οποίες θα μετακινηθούν τα παιδιά τους. Να δοθεί δηλαδή σε μαθητές προερχόμενους από οικισμούς, οπου δεν λειτουργεί μειονοτικό σχολείο  δυνατότητα πρώτης εγγραφής στο πλησιέστερο χιλιομετρικά μειονοτικό σχολείο.

Δυνατότητα που δεν αντιβαίνει στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας  των μειονοτικών σχολείων και ασφαλώς δεν πρόκειται να επιφέρει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Παρακαλούμε, όπως αντιμετωπίστε με την ευαισθησία που σας διακρίνει το εύλογο αυτό αίτημά μας που εδράζεται σε αμιγώς εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λόγους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Milletvekili İlhan AHMET İle Görüşme

Geçen hafta 25 Şubat 2021 Perşembe günü olağandışı yönetim kurulu toplantımızda da kararlaştırıldığı üzere Rodop ili Azınlık M/vekili sayın İlhan Ahmet’i çalışma yerinde ziyaret ettik. Bugün 01 Mart 2021 Pazartesi saat 18:00’de başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürmüştür. Görüşmede Azınlık Eğitimi’ni ilgilendiren konular üzerinde durulmuştur. Son günlerde okul encümen seçimlerinin sürekli ertelenmesi ve bundan doğan sıkıntıları istişare ederek çözümler konusunda görüş alış verişinde bulunduk. Sayın M/vekili İlhan Ahmet de bu konuda yaptıkları girişimleri bir kez daha dile getirmiş ve konuyu yakından takip ettiklerini söylemişlerdir. Bizler de eğitim camiası olarak bu konunun ivedilikle çözüme kavuşturulması konusunda yetkilileri görevlerini yapmaya Azınlık kurumları tarafında dile getirilen çözüm önerilerini dikkate almaya davet ediyoruz.
Diğer konuların yanı sıra M/vekili İlhan Ahmet’e derneğimiz ve Azınlık eğitimini yakından ilgilendiren şu konular iletilmiştir:
• Yeni öğrenci kayıtları konusunda, okulları kapatılmış köylerimizden öğrencilerimizin kayıtları bölge eğitim müdürü kararıyla okul arşivinin nakledildiği okula gitme zorunluluğu gözden geçirilmelidir. Bu noktada yasaya aykırı olmadığı ve devlete ek ekonomik yük getirmediği takdirde velinin talebi olumlu karşılanmalıdır. Devlet okullarında geçerli olan kolaylaştırıcı yaklaşım burada da geçerli olmalıdır.
• Azınlık okulunda sınıf içi paralel destek uygulamasında Türkçe programına da öğretmen alımı öngörülmelidir. Azınlık okulu iki dilli eğitim vermesinden dolayı bu gereklidir. Bunun var olan yasaya ekleme yapılarak giderilmesi gerekmektedir. Böylelikle paralel destek programından yararlanan öğrencilerin her iki müfredat üzerinde eşit olarak desteklenmesi sağlanacaktır.
• ZEP diye bilinen, kaynaştırma sınıfları şeklinde faaliyet gösteren büyük okullarda eğitim düzeyini dengeleme anlamında çoğu kez bir etüt görevi gören bu uygulama okul öğretmenler kurulunun uygun görmesi ve velilerden talep olduğu takdirde eğitim yılı planlamasına dahil edilen bir imkandır. Devlet okullarında var olan bu imkanı azınlık okullarına da sağlamak öğrencilerimiz için faydalı olacağı kanaatindeyiz.

YÖNETİM KURULU

RODOP İLİNE BEŞ, MERİÇ İLİNE BİR EK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI

Salgın ile mücadele özel şartlarından doğan ek öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Azınlık İlkokulları Türkçe ayağına toplam sekiz ek öğretmen ataması yapılmıştır. Bu öğretmenlerden Rodop beş, Meriç bir ve İskeçe ilinde de iki öğretmen göreve başlamaktadır.

Göreve başlaya meslektaşlar salgın dönemi mevzuatı gereğince en az üç (3) ay görev yapmaları öngörülmüştür. Ekim ayında tamgün eğitimin daha iyi şartlarda yapılabilmesini sağlamaya yönelik ülke çapında ek alımlar yapılmıştır. Bu çerçevede bizler de Yönetim Kurulu olarak resmi yazıyla Azınlık ilkokullarına da yeni atamaların yapılması gerekliliğini dile getirmiştik.

Yapılan yeni atamalar Azınlık okullarıngörevlerine başlayacaklardır. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz.

RODOP İLİNDE GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER

  • Ahmet KÂHYA
  • Nezlen BİBER
  • Gülşah MANTE
  • Buse ŞAKİR
  • Arif KAŞIKÇI HASAN

MERİÇ İLİNDE GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER

  • Hakan BİLGİN

Hayırlı olsun!

Saygılarımızla arz ederiz

YÖNETİM KURULU ADINA

İdris HASAN Hakkı HACI

RODOP İLİ İLKÖĞRETİM MÜDÜRÜ SN. MARİNOS KONSTANTİNİDİS İLE GÖRÜŞME

Yönetim Kurulu olarak bugün 09 Şubat 2021 Salı günü 11:00’de Rodop İli İlköğretim Müdürü sayın Marinos Konstantinidis’i makamında ziyaret ettik. Yaklaşık birbuçuk saat süren toplantıda kendileriyle okullarımızın eğitim şartlarının iyileştirilmesi konusunda alınabilecek önlemleri etraflıca konuşma fırsatı bulduk.

SİGORTASIZ YILLAR KONUSU

Bunun dışında yakın zamanda kendilerini ziyaret eden bölgemiz milletvekili sayın Evrippidis Stilyannidis ile görüşmesinde sigortasız yılları olan meslektaşlarımızın durumunu da ele aldıklarını söyledi. Milletvekiline de bu meslektaşların durumu hakkında bilgi verdiklerini söyledi.Bu konuda il eğitim müdürü sn. Marinos Konstantinidis bahse konu meslektaşların bu konunun takibi için gerekli olacak evrakların hazırlanması hususunda çalışma yapmaktadırlar. Tüm arkadaşların sigortasız yıllarla ilgili kişisel evrakı dosyalanarak ilgili makamlara iletilmek üzere hazırlanmaktadır.

TAMGÜN EĞİTİME EK ÖĞRETMEN ATAMALARI

Geçen hafta duyurulan ek atamalar konusunda da bu hafta gelişmeler olacağını, sırasıyla önce PE70, sonra da PE73 öğretmenlerin alınacağını söyledi. Rodop ili Azınlık Okullarına ise beş (5) yeni öğretmen ataması olacağı bilgisini de teyyit etmişlerdir. Yeni göreve başlayacak öğretmen arkadaşlar daha önce dilekçeleri sunularak belirlenmiş olan tamgün okullarında öğretim yılı sonuna kadar görev yapacaklardır. Kendilerine şimdiden başarılar diliyoruz.            

PARALEL DESTEK PROGRAMI

Öte yandan kendilerine Azınlık okullarında, sınıf içi paralel destek programı Türkçe ayağına öğretmen alımı konusunu sorduk. Yasada bunun öngörülmediğini, bunun ancak gerekli girişimlerin yapılmasıyla yasaya dahil edilerek çözüme kavuşturulabileceğini söylediler. Önümüzdeki dönemde Yönetim kurulu bu konuda gerekli çalışmaları yapacaktır.       

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN GENEL SEKRETER

İDRİS HASAN HAKKI HACI    

GENEL KURUL 2021

BİLGİLENDİRME

Değerli meslektaşlar,

Herşeyden önce üstlenmiş olduğunuz kutsal görevi özveriyle yerine getirmekte olduğunuz bu günlerde ve özel salgın şartlarında bu görevin daha da zor hale geldiği bu dönemde sizlere kolaylıklar diliyoruz. 

Sayın üyelerimiz,

Dernek çatısı altında 1994 yılından beri resmi olarak toplantılarımızı düzenli olarak her yıl yapıyoruz. Camia olarak bu bizler için gerçekten birliğimizin beraberliğimizin pekiştiği bir gün olmaktadır. Rodop’tan Meriç iline Azınlık Eğitimini üstlenmiş öğretmenler olarak bir araya geliyor olmamız bölgemiz için de önemli bir gündem oluşturuyor. Bu anlamda bizim kongrelerimiz önem arz ediyor.

Yine bir kongre ayındayız. Kongre ayındayız fakat bu sefer diğerlerinden farklı bir yılı, bir dönemi yaşıyoruz. Yaklaşık olarak bir yıldan beri bir salgının etkisine girdik. Bu salgına karşı alınmakta olan önlemler, getirilen kısıtlamalar yürürlüktedir. İşte bu kısıtlamalardan dolayı, bu yıl genel kurulumuzu şubat ayında yapmamız, halen yürülükte olan yasalar gereği mümkün değildir. Tüm toplantılara, katılımcı sınırlaması getirildiği için genel kurulumuz, toplanma sınırlamalarının kaldırılmasına kadar yönetim kurulumuz, Genel Kurul’u erteleme kararı almıştır.

Yürürlükte olan toplanma kısıtlamaları getiren yasalara dayanarak yönetim kurulunun almış olduğu bu karar kısıtlamaların sona ermesinden sonra yeniden değerlendirilip, gerekli adımlar atılacaktır.

Değerli üyelerimize saygılarımızla arz ederiz

Yönetim Kurulu adına

    Başkan                                   G.Sekreter

İdris HASAN                                Hakkı HACI

Yunanistan Başpiskoposu’nun İslâm hakkındaki sözlerini kınıyoruz

 Yunanistan Başpiskoposu İeronimos’un bir televizyon programında, İslâm dini ve müslümanlar hakkında yaptığı açıklama ve değerlendirmeleri bizleri camia olarak son derece üzmüştür.

Bir barış dini olan İslam hakkında bu tür değerlendirmelerin bir dini lider tarafından dile getirilmiş olması bir talihsizliktir. İslam’a karşı bu tür haksız  sözler tüm müslümanların vijdanında mahküm olmaktadır.

Bizler, kim tarafından olursa olsun, dinlere ve insanların kutsallarına yönelik haksız ve temelden yoksun bu tür değerlendirmeleri kınıyoruz.

Yönetim Kurulu adına

    Başkan                                   G.Sekreter

İdris HASAN                                Hakkı HACI